Lời hay ý đẹp

Lời hay ý đẹp, các câu nói nổi tiếng

Lời hay ý đẹp

0
Niềm tin tự nó cũng tốt, nhưng kèm với hiểu biết thì tốt hơn Thánh Paul
The great invocations - Đại Thỉnh Nguyện

Đại Thỉnh Nguyện

0
Khấn xin Quang Minh Lực đem giác ngộ cho muôn người. Khấn xin Tinh Quân Hòa Bình trải rộng khắp muôn phương. Mong cho thiện nhân nơi nơi đáp ứng bằng tinh thần hợp tác.

Lời hay ý đẹp

0
Nếu có ai đó ghét tôi Nhưng tôi vẫn yêu quý họ Thì điều đó làm cho tôi hiểu rằng tôi đã đạt được những kết quả thực...

Lời hay ý đẹp

0
Đừng chìm đắm trong quá khứ. Đừng mơ mộng đến tương lai. Hãy tập trung tâm trí vào hiện tại. Đức Phật

Lời hay ý đẹp

0
Những thứ mất đi khi thiền là: Sự tức giận, sự lo lắng, nỗi sợ hãi tuổi già và cái chết