Hành trình về phương đông – Baird Thomas Spalding

0
Hành trình về phương đông

Sunshine before the dawn – Judy Santory

0
Giới thiệu về Sunshine before the  dawn: Sunshine before the dawn được đọc và xuất hiện như một tác phẩm hư cấu. Nhưng nó không...
Tiêm chủng -  Sự thực đằng sau sự huyền bí

Tiêm chủng –  Sự thực đằng sau sự huyền bí

0
Immunization - The reality behind the myth Tác giả: Walene James Người dịch: Hoàng Sơn Trường Dưới đây là một vài trích đoạn trong cuốn sách Tiêm chủng...
Đường đạo trong kỷ nguyên mới

Đường Đạo trong Kỷ Nguyên Mới-Quyển I (Discipleship in the new Age)

0
Bản dịch “Đường đạo trong kỷ nguyên mới” quyển I do dịch giả Nguyễn Hữu Kiệt dịch vào những năm 1976-1977 và được đánh...
Giảng lý Dưới chân thầy

Giảng lý Dưới Chân Thầy

0
Quyển “Dưới Chân Thầy” là một trong ba quyển (hai quyển kia là “Tiếng Nói Vô Thinh” và “Ánh Sáng Trên Đường Đạo”) đặc...
Ánh sáng của linh hồn

Ánh sáng của linh hồn (The Light of the Soul)

0
“Trước khi Linh hồn có thể thấy được, phải có sự hài hòa trong nội tâm, và mát phàm phải không còn thấy mọi...