Thông báo về việc học bù buổi 4 lớp thiền K71

Do diễn biến dịch phức tạp, lớp thiền miễn phí K71 đã bị hoãn buổi thứ 4. Buổi học sẽ được diễn ra tiếp tục...

Đăng Ký Tham Gia Lớp Thiền Cấp 2

Các bạn học viên khóa cơ bản các khóa K45, K46, K47, K48 tại Hà Nội thân mến, VMC sẽ mở lớp cấp 2 cho...

Đăng ký lớp học Thiền miễn phí tại Hà Nội

Đăng ký lớp học tại Hà Nội Thông tin về lớp thiền cơ bản miễn phí tại Hà Nội của Cộng đồng Thiền Việt Nam...

Lớp hướng dẫn thiền miễn phí tại Hà Nội

Đăng ký lớp học thiền miễn phí Thông tin về các lớp thiền cơ bản miễn phí của Cộng đồng Thiền Việt Nam – VMC...

Lớp hướng dẫn thiền miễn phí tại TP. Hồ Chí Minh

Đăng ký lớp học thiền miễn phí Thông tin về các lớp thiền cơ bản miễn phí của Cộng đồng Thiền Việt Nam – VMC...

Lớp thiền cơ bản tại Hồ Chí Minh 24/10/2019

Thông tin chương trình cụ thể như sau: Thời gian: Từ 19h – 21h các ngày 24/10-26/10/2019 Địa điểm: Cửa hàng Vua Nệm, 116...