Thông báo Chia sẻ thiền nhất thể online từ ngày 23/8

0
Các bạn thân mến, do dịch bệnh đang diễn biến phức tạp nên các cơ quan chức năng không cho phép tổ chức hội...

Bế Giảng Lớp Thiền Miễn Phí HN.K61 tại Hà Nội

0
Chúc mừng các bạn lớp thiền miễn phí HN.K61 đã hoàn thành khóa học hướng dẫn thiền cơ bản cấp 1 do các anh...

Bế Giảng Lớp Thiền Miễn Phí HN.K60

0
Chúc mừng các bạn lớp thiền miễn phí K60 tại Hà Nội đã hoàn thành khóa học hướng dẫn thiền cơ bản cấp 1....

Bế Giảng Lớp Hướng Dẫn Thiền HCM.K04

0
Chúc mừng các bạn khoá 04 tại Hồ Chí Minh đã hoàn thành lớp hướng dẫn thiền cấp 1. Thêm nhiều vị thầy được...

Lớp hướng dẫn thiền miễn phí tại Hà Nội

Đăng ký lớp học thiền miễn phí Thông tin về các lớp thiền cơ bản miễn phí của Cộng đồng Thiền Việt Nam – VMC...

Lớp hướng dẫn thiền miễn phí tại TP. Hồ Chí Minh

Đăng ký lớp học thiền miễn phí Thông tin về các lớp thiền cơ bản miễn phí của Cộng đồng Thiền Việt Nam – VMC...