Luân xa

Tổng hợp các bài viết về luân xa

Luân xa (P13): Luân xa và sự chết

Luân xa (P13): Luân xa và sự chết

0
Cái chết chỉ là một sự việc bình thường trong diễn trình tiến hoá của nhân loại. Nó là sự chấm dứt một quá...

Luân Xa (P12): Đấng Thái Dương Thiên Thần – The Solar Angel

0
Đấng Thái dương Thiên Thần (the Solar Angel) có lẽ là một trong những đề tài huyền nhiệm và bí ẩn nhất của Huyền...

Luân xa (P10): Luân xa trong đầu

0
Thông qua việc phát triển 7 luân xa đặc biệt khác nằm trong phạm vi vùng đầu, chúng ta có thể khai mở các...

Luân xa (P9): Luân xa lá lách và tam giác prana

0
Prana của mặt trời được truyền đến địa cầu chúng ta qua trung gian các thiên thần (deva) cấp bậc rất cao màu vàng...

Luân xa (P8): Luân xa và bệnh tật

0
Một chủ đề cực kỳ quan trọng và hấp dẫn với người học đạo là mối quan hệ giữa các luân xa và bệnh...
Tổng quan về các luân xa

Luân xa (P7): Việc khai mở các luân xa

0
Việc khai mở một luân xa là một quá trình dài trải qua nhiều kiếp sống, từ giai đoạn luân xa gần như yên...