Luân xa

Tổng hợp các bài viết về luân xa

Luân xa (P6): Sự chuyển di năng lượng giữa các luân xa

0
Thông thường có ba luân xa hoạt động mạnh nhất và tạo thành một tam giác luân xa nổi bật trong một giai đoạn...
Luân xa xương cùng và luân xa gốc

Luân Xa (P5): Luân xa xương cùng và luân xa gốc

0
Luân xa xương cùng tiếp nhận năng lượng từ Ngôi Ba, luân xa tùng thái dương tiếp nhận năng lượng từ Ngôi Hai, và...
Luân Xa (P4) – Luân xa cuống họng và luân xa tim

Luân Xa (P4) – Luân xa cuống họng và luân xa tim

0
Đức D.K dạy rằng có ba luân xa trong con người tiếp nhận năng lượng của Tam thể thượng (Spiritual Triad) khi đường Antahkarana...
Luân xa đỉnh đầu và luân xa Ajna

Luân xa (P3): Luân xa đỉnh đầu và luân xa Ajna

0
Chân Sư D.K có thể nói là người viết đầy đủ nhất về Chakra, và là nguồn tài liệu tin cậy nhất cho việc...
Tổng quan về các luân xa

Luân xa (P2) – Tổng quan về các luân xa

0
Chakras hay Trung tâm lực là những điểm giao tiếp mà tại đó năng lượng chảy từ một khí thể nầy đến một khí...
Luân xa (P1): Tổng quan

Luân xa (P1): Tổng quan

0
Quan trọng nhất trong hệ thống luân xa là sự quân bình giữa các luân xa. Có lẽ chưa bao giờ trên mạng internet và...