Lời hay ý đẹp

Đức Phật được hỏi rằng: “Ngài đạt được điều gì khi thiền?”. Ngài đáp: “Không gì cả! Tuy nhiên để ta nói cho anh biết những thứ ta mất, đó là: Sự tức giận, sự lo lắng, nỗi sợ hãi tuổi già và cái chết”

225702-Buddha+love+quotes+++

 

Comments

comments