Hành trình: “Thiền rất đơn giản Lần thứ 5 cùng Minh sư Patriji” tại Việt Nam

“SỰ HIỆN DIỆN của Vị Thầy trở thành LÀM”

Giữa Vị Thầy và Đệ tử, sự huyền bí tồn tại, sự sâu sắc tồn tại, những luồng tối thượng. Có một mối quan hệ giữa Cái biết và Cái không biết, giữa hữu hạn và vô hạn, giữa thời gian và vĩnh cửu, giữa hạt giống và hoa, giữa thực tại và tiềm năng, giữa quá khứ và tương lai.

Vị Thầy không làm gì cả – nếu đệ tử có thể đợi, thì SỰ HIỆN DIỆN của Vị Thầy trở thành LÀM. Chính sự xuất hiện của Người trở nên chất xúc tác, và nhiều điều bắt đầu xảy ra theo sự điều hòa.
Khi ai đó hỏi vị thầy vĩ đại Zenerin: “Ngài đã làm gì với đệ tử của mình?” Ngài nói: “Tôi làm gì ư? Tôi chẳng làm gì cả.” Người kia hỏi: “Nhưng có rất nhiều điều xảy ra quanh ngài, ngài hẳn là đã phải làm gì đó.” Đức thầy Zenerin đáp: “Ngồi trong yên tĩnh, không làm gì cả, khi mùa xuân đến thì cỏ tự mọc.”
Điều mà một Vị Thầy làm là: Ngồi trong yên tĩnh, không làm gì cả và đợi đến thời điểm thích hợp: MÙA XUÂN. Bỗng nhiên, khi đệ tử và Vị Thầy gặp nhau: đó là mùa xuân – mùa xuân đến, cỏ tự nó mọc. Và đó là cách mà nó diễn ra… KHI MÙA XUÂN ĐẾN, KHOẢNH KHẮC HỌ GẶP NHAU, CỎ TỰ NÓ MỌC.”

– OSHO – Cỏ tự mọc

Chào mừng các bạn tham gia Hành trình: “Thiền rất đơn giản Lần thứ 5 cùng Minh sư Patriji” tại Việt Nam.

Một số hình ảnh về hoạt động của sự kiện “Thiền rất đơn giản cùng Minh sư Patriji năm 2016”

Hành trình: "Thiền rất đơn giản Lần thứ 5 cùng Minh sư Patriji" tại Việt Nam

Hành trình: "Thiền rất đơn giản Lần thứ 5 cùng Minh sư Patriji" tại Việt Nam

Hành trình: "Thiền rất đơn giản Lần thứ 5 cùng Minh sư Patriji" tại Việt Nam

Hành trình: "Thiền rất đơn giản Lần thứ 5 cùng Minh sư Patriji" tại Việt Nam

Mọi hoạt động là HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ. Vì số lượng chỗ ngồi có hạn, các bạn vui lòng đăng ký sớm để BTC phục vụ được chu đáo. 

ĐĂNG KÝ MIỄN PHÍ TẠI ĐÂY:  http://bit.ly/2wlsCM7

Comments

comments