Lớp học thiền miễn phí tại Hà Nội

 

Đăng ký lớp học thiền miễn phí tại Hà Nội

Học viên tham gia lớp có thể đăng ký học thiền miễn phí theo các cách sau:
– Trên kênh facebook: fb/congdongthienVietNam
– Trên web: http://congdongthienvietnam.org/
– Gửi qua email: congdongthienvietnam@gmail.com
– Hotline: Chị Khánh ‎0981956875/ Chị Thủy ‎0981956820
– Tại form đăng ký bên dưới:

Comments

comments