Lớp hướng dẫn thiền miễn phí tại Hà Nội

Đăng ký lớp học thiền miễn phí tại Hà Nội

Dưới đây là thông tin các lớp hướng dẫn Thiền miễn phí sắp tới tại VMC

  • K34 – 04 buổi tối (19h-21h) – Từ ngày 22/04 – 25/04/2019

Học viên tham gia lớp có thể đăng ký học thiền miễn phí theo các cách sau:
– Trên kênh facebook: fb/congdongthienVietNam
– Trên web: http://congdongthienvietnam.org/
– Gửi qua email: congdongthienvietnam@gmail.com
– Hotline: Chị Khánh ‎0981956875/ Chị Thủy ‎0981956820
– Tại form đăng ký bên dưới:

Comments

comments