Nhạc thiền Veena – Nam Ấn Độ

Nhạc thiền từ chiếc đàn Veena của Nam Ấn Độ – Được chia sẻ bởi Dr. Gopala Krisna trong hội thảo Viên thuốc Tâm linh Mùa thứ nhất 2019. Nhạc thiền này thích hợp để bật những đoạn ngắn 2 phút, 4 phút, 7 phút,… đến 30 phút, có thể sử dụng trước mỗi buổi tập trung như họp, chuyển chủ đề, …

 

Tải về tại đây

Comments

comments