Thông báo tạm dừng hoạt động thiền nhất thể và các lớp hướng dẫn Thiền

[VMC THÔNG BÁO]
Bắt đầu từ ngày 05/05/2021, VMC tạm hoãn các hoạt động Thiền Nhất Thể và các lớp hướng dẫn Thiền cho đến khi có thông báo mới nhất. VMC khuyến khích các bạn duy trì thiền định tại nhà. Chúc các bạn mạnh khỏe, bình an, và minh triết

Comments

comments