Thung lũng Kim Tự tháp Bosnia – Phần 1

Bosnia có một Thung lũng Kim tự tháp. Có 4 Kim tự tháp: Kim Tự Tháp Mặt trời, Kim Tự Tháp Mặt trăng, Kim Tự Tháp Rồng và Kim Tự Tháp Tình yêu. Các Kim Tự Tháp này mới được tìm ra, không lâu, có thể tính từ năm 2005.
Nó dường như được làm từ Con người, nhung là những giống người cổ.
Dường như nó được làm ra cách nay hàng chục ngàn năm.
Năng lượng ở đấy, ở Thung lũng Kim Tự Tháp thật là đặc biết.
Vật liệu làm ra nó dường như là bê tông, nhưng có thực tính chất cơ lý đặc biệt vượt trội so với bê tông ngày nay.
Thung lũng Kim Tự Tháp Bosnia có phải là một vùng đất Linh thiêng?
Ai đã tìm ra?
Chúng tôi xin lần lượt chia xẻ cùng bạn đọc.

1. Kim tự tháp Mặt trời cao 220 m.

Kim tự tháp Mặt trời cao 220 m, cho đến nay nó là Kim Tự Tháp cao nhất thế giới.

2. Kim tháp Mặt trăng

Kim tháp Mặt trăng cao 190m cao hơn Kim tự tháp Ai cập (Ktt Ai cập cao 147m)

3. Kim tự tháp Tình yêu.

4. Kim tự tháp Rồng cao 90m.

Comments

comments