ALICE A. BAILEY

Tác giả ALICE A. BAILEY
Tác giả ALICE A. BAILEY

ALICE ANN BAILEY nhũ danh là ALICE Latrobe Boteman, sinh ngày 16-6-1880 tại Manchester Anh Quốc, con một kỹ nghệ gia, chủ nhân một trong những xí nghiệp to lớn nhất tại Anh, thuộc dòng quí phái có tước vị của triều đình Anh.

Bà sinh trưởng trong một gia đình Thiên-chúa giáo với những quan niệm chính thống, cổ hủ, hẹp hòi.

Gặp gỡ Chân Sư –

Một biến chuyển quan trọng xảy đến trong đời bà vào ngày 30-6-1895 khi bà mới 15 tuổi. Đó là việc tiếp xúc với Chân Sư K.H., một kinh nghiệm độc đáo mà bà không bao giờ quên.

Bà đang bị băn khoăn, thắc mắc về những mâu thuẫn của tôn giáo, một đàng là sự cao quý của nghi thức lễ bái trong giáo đường, một đàng là các tín điều chật hẹp gò bó của Gia Tô giáo. Theo quan niệm thời ấy, thế gian chia làm hai thành phần: Những người nào tin rằng Chúa Jesus chịu pháp nạn trên Thành giá đã lấy máu mình để cứu chuộc tội lỗi của thế gian và những người chịu phép phép rửa tội vào đạo sẽ lên Thiên đàng, còn những người ngoại đạo không tin tưởng sẽ phải xuống hỏa ngục đời đời, kiếp kiếp.

Xem thêm: Tiểu sử tác giả ALICE A. BAILEY

Một số tác phẩm của tác giả ALICE A.BALLEY:

Ánh sáng của Linh hồn (The Light of the soul) Tải về tại đây!
Đường Đạo trong Kỷ Nguyên Mới-Quyển I (Discipleship in the new Age) Tải về tại đây!
Linh Hồn và Cơ Cấu của Linh Hồn (The Soul and its mechanism) Tải về tại đây!
Luận Về Bảy Cung-Q.1-Tâm Lý Học Nội Môn (Esoteric …e Seven Rays Vol 1) Tải về tại đây!
Luận Về Bảy Cung-Q.2-Tâm Lý Học Nội Môn (Esoteric …e Seven Rays Vol 2) Tải về tại đây!
Luận Về Bảy Cung-Q.3-Tâm Lý Học Nội Môn (Esoteric …e Seven Rays Vol 3) Tải về tại đây!
Luận Về Bảy Cung-Q.4-Tâm Lý Học Nội Môn (Esoteric …e Seven Rays Vol 4) Tải về tại đây!
Luận Về Bảy Cung-Q.5-Tâm Lý Học Nội Môn (Esoteric …e Seven Rays Vol 5) Tải về tại đây!
Luận về Huyền Linh Thuật (A Treatise On White Magic) Tải về tại đây!
Luận về Lửa Càn Khôn (A Treatise On Cosmic Fire) Tải về tại đây!
Sự hiển lộ của Thánh Đoàn (The Externalisation Of The Hierarchy) Tải về tại đây!
Sự tái lâm của Đức Christ (The Reappearance Of The Christ) Tải về tại đây!
Tâm Thức Của Nguyên tử (The consciousness of atom) Tải về tại đây!
Thư về tham thiền huyền môn (Letters on Occult Meditation) Tải về tại đây!
Từ Trí tuệ đến Trực giác (FROM INTELLECT TO INTUITION) Tải về tại đây!
Tự truyện viết dở (Unfinished Autobiography) Tải về tại đây!
Viễn Cảm và Thể Dĩ Thái (Telepathy and the etheric vehicle) Tải về tại đây!