ARTHUR E. POWELL

tác giả ARTHUR E. POWELLArthur Edward Powell (27 Tháng 9 năm 1882 – 20 tháng 3 năm 1969) là một nhà Thông Thiên Học có cuốn sách được xuất bản vào đầu những năm 1900. Ông nghiên cứu các tác phẩm bí truyền chính của Helena Blavatsky , Charles Webster Leadbeater & Annie Besant .

Arthur E. Powell đã được sinh ra tại “Plas-y-Bryn,” một ngôi nhà nằm ở Llanllwchiairn (gần Newtown), Montgomeryshire, Wales. Sau đó, ông di cư sang Hoa Kỳ, nơi ông qua đời tại Los Angeles, California vào năm 1969. Cha mẹ của Arthur là Edward Powell (1850-1918) và Mary Eleanor Pughe Pryce-Jones (1859-1944), người đã kết hôn vào ngày 03 tháng 6 1880. cha Arthur Edward Powell là một luật sư, Chủ tịch Hội đồng quản trị và Giám đốc điều hành của Công ty Humber-Hillman (một nhà sản xuất ô tô). Arthur kết hôn hai lần, người vợ đầu tiên của ông là Hilda (họ không biết), và người vợ thứ hai của ông là Winifred Fenwick.

Một số tác phẩm của tác giả ARTHUR E. POWELL:

 

The Astral Body  – Arthur E. Powell Tải về tại đây!
The Causal Body – A.E. Powell Tải về tại đây!
The Etheric double  – A.E.Powell Tải về tại đây!
The Mental Body – Arthur E. Powell Tải về tại đây!
The Solar System – Arthur Powell Tải về tại đây!
The Phach (The Etheric Double) – Arthur E. Powell Tải về tại đây!