Bạch Liên

Tác giả Bạch Liên tên thật là Phạm Ngọc Đa (1900-1980) là thầy giáo tại trường Nam Tiểu Học ở Châu Đốc. Đến năm 1953 ông sáng lập và là hiệu trưởng trường Trung học Thủ Khoa Nghĩa cho đến năm 1956. Năm 1957 ông làm Hiệu Trưởng trường Nữ Tiểu Học tại Châu Đốc, và ở chức vụ này đến khi về hưu năm 1962 hay 63.
Ông là hội viên đầu tiên của Việt Nam gia nhập hội Theosophia năm 1926. Lúc đó người ta chỉ có thể gia nhập xứ bộ Pháp, và những chi bộ lập nên tại Việt Nam trong thời gian này trực thuộc xứ bộ Pháp. Ông làm việc không ngừng nghỉ từ đây cho Thông Thiên Học như lập chi bộ, viết sách, giảng dạy.
Năm 1952, xứ bộ Việt Nam được thành lập, ông là vị hội trưởng đầu tiên của xứ bộ nhiệm kỳ 1952-54, kế tiếp ông đắc cử nhiệm kỳ 1955-57. Sau đó ông không ra ứng cử mà soạn sách để phổ biến Thông Thiên Học, và dành thì giờ viết và giảng dạy cho hội viên tại Châu Đốc cho đến ngày cuối đời. Ông có nhiều môn đệ tại đây. Thỉnh thoảng ông lên Sài Gòn để diễn thuyết tại trụ sở Hội ở Phú Nhuận
Ông sáng tác rất dồi dào, có lối viết hấp dẫn, khiến có nhiều người phụng sự của mọi giới đến với phong trào Theosophia.

Một số tác phẩm dịch của tác giả

Chân sư và đệ tử Tải về tại đây!
Quần tiên hội và sự cai trị thế gian Tải về tại đây!

Comments

comments