BÀI 2: CHÂN NGÃ VÀ SỢI CHỈ BẠC

Thể xác con người, tất nhiên, là tập hợp các phân tử như ta đã thấy, và trong khi một sinh vật vô cùng bé nhỏ như con virus chẳng hạn, có thể thấy chúng ta là tập hợp các phân tử, thì bây giờ chúng ta còn phải coi con người là một tập hợp các hoá chất nữa.

The human body is, of course, a collection of molecules as we have just seen, and while a very minute creature such as a virus would see us as a collection of molecules, we have to regard the human being now as a collection of chemicals as well.

Cơ thể con người bao gồm nhiều hóa chất. Thể xác cũng bao gồm chủ yếu là nước. Nếu bạn nghĩ rằng điều đó mâu thuẫn với bất cứ điều gì trong bài học trước, hãy nhớ rằng ngay cả nước bao gồm các phân tử, và thực sự là nếu bạn có thể dạy cho một con virus nói (!), nó chắc chắn sẽ cho bạn biết rằng nó đã nhìn thấy các phân tử nước va vào nhau như sỏi trên bãi biển! Thậm chí một sinh vật nhỏ hơn sẽ nói rằng các phân tử không khí nhắc nó nhớ đến cát trên bờ biển. Nhưng bây giờ chúng ta quan tâm nhiều hơn tới các chất hóa học trong cơ thể.

A human being consists of many chemicals. The human body also consists mainly of water. If you think that contradicts anything in the last Lesson remember that even water consists of molecules, and it is indeed a fact that if you could teach a virus to speak (!) it would undoubtedly tell you that it saw water molecules clashing around each other like pebbles on a beach! An even smaller creature would say that the molecules of air remind it of sand on the seashore. But now we are concerned more with the chemistry of the body.

Nếu bạn đến một cửa hàng và mua một quả pin cho đèn flash là bạn có một vật chứa với vỏ kẽm và một điện cực các-bon trung tâm – một mảnh các-bon bằng một cái bút chì – và một tập hợp các hoá chất nén chặt giữa vỏ kẽm bên ngoài và lõi các-bon trung tâm. Dung dịch bên trong khá ẩm và bên ngoài tất nhiên là khô. Bạn lắp quả pin vào đèn và bật công tắc để có ánh sáng. Bạn có biết tại sao không? Trong những điều kiện nhất định, kim loại, các-bon và các hoá chất phản ứng hoá học với nhau, tạo ra một cái mà ta gọi là điện. Cái vỏ kẽm với thành phần hoá học của nó và lõi các-bon sinh ra dòng điện, nhưng quả pin không có điện. Nó chỉ đơn thuần là một tập hợp các hoá chất để tạo ra dòng điện trong những điều kiện nhất định.

If you go to a shop and you buy a battery for your flashlamp you get a container with a zinc case and a carbon electrode in the centre — a piece of carbon perhaps as thick as a pencil — and a collection of chemicals packed tightly between the outer zinc case and the central carbon rod. The whole affair is quite moist inside; outside, of course, it is dry. You put this battery in your flashlamp and when you operate the switch you get a light. Do you know why? Under certain conditions metals and carbon and chemicals react together chemically in order to produce something which we call electricity. This zinc container with its chemicals and its carbon rod generate electricity, but there is no electricity within the flashlamp battery; it is instead merely a collection of chemicals ready to do its work under certain conditions.

Nhiều người đã nghe nói rằng tất cả các loại tàu thuyền sinh ra chỉ cần đặt trên nước muối là có thể sinh ra điện! Ví dụ, trong điều kiện nhất định, một chiếc tàu hoặc thuyền đứng yên trên biển có thể tạo ra một dòng điện giữa các tấm kim loại liền kề không giống nhau. Thật không may nếu một con tàu có, ví dụ, tấm đáy bằng đồng kết nối với sắt phía trên, khi đó trừ khi có sự sắp xép đặc biệt, nếu không dòng điện sinh ra sẽ ăn mòn các đường giao nhau giữa hai kim loại, mà trong trường hợp này là sắt và đồng. Tất nhiên nó không bao giờ thực sự xảy ra bởi bây giờ người ta có thể ngăn hiện tượng đó bằng một cái gọi là ‘anode ăn mòn’. Một miếng kim loại như kẽm, nhôm hoặc magiê hoạt động hơn so với những kim loại thông dụng như đồng hoặc liên quan tới đồng. Đồng, như bạn biết, thường được sử dụng để làm cánh quạt tàu. Bây giờ, nếu “anode ăn mòn” được gắn chặt với các tàu, thuyền chỗ nào đó dưới nước, và được kết nối với bộ phận kim loại bị ngập khác, kim loại hy sinh này sẽ bị ăn mòn và bỏ đi, nhưng nó ngăn chặn sự lãng phí khi phải bỏ đi thân tàu hay cánh quạt. Mảnh kim loại ăn mòn này có thể được thay thế và đó cũng là một phần của việc bảo trì tàu. Và tất cả điều này được đề cập chỉ để cung cấp cho bạn một ý tưởng về cách tạo ra điện.

Many people have heard that boats and ships of all kinds generate electricity by just being in salt water! For instance, under certain conditions a boat or a ship which is even resting idly in the sea can generate an electric current between adjacent dissimilar metal plates. Unfortunately if a ship has, for instance, a copper bottom connected to iron upper-works, then unless special arrangements were made “electrolysis” (the generation of electric current) would eat away the junction between the two dissimilar metals, that is, the iron and the copper. Of course it never actually happens now for it can be prevented by using what one terms a “sacrificial anode.” A piece of metal such as zinc, aluminum, or magnesium is positive compared to other common metals such as copper or bronze. Bronze, as you will know, is often used for making ships’ propellers. Now, if the “sacrificial anode” is fastened to the ship or boat below the water line somewhere, and is connected to other submerged metal parts, this sacrificial metal will corrode and waste away, and it will prevent the hull of the ship or the propellers from wasting away. As this metal piece corrodes it can be replaced. That is just an ordinary part of ship maintenance, and all this is mentioned just to give you an idea of how electricity can be, and is, generated in the most unusual ways.

Bộ não cũng tạo ra điện của nó! Trong cơ thể con người có những dấu vết của kim loại, thậm chí kim loại kẽm, và tất nhiên chúng ta phải nhớ rằng phân tử cơ bản của cơ thể con người là carbon. Có rất nhiều nước trong cơ thể, và dấu vết của hóa chất như magiê, kali, vv Chúng kết hợp để tạo ra một dòng điện, mỗi phút một lần, nhưng có thể được phát hiện, đo lường, và vẽ đồ thị.

The brain generates electricity of its own! Within the human body there are traces of metals, even metals such as zinc, and of course we must remember that the human body has the carbon molecule as its basis. There is much water in a body, and traces of chemicals such as magnesium, potassium, etc. These combine to form an electric current, a minute one, but one which can be detected, measured, and charted.

Một người có vấn đề về thần kinh có thể dùng một dụng cụ nhất định đo sóng não. Các điện cực được gắn lên đầu anh ta và những cái bút nhỏ viết lên một dải giấy. Khi bệnh nhân nghĩ đến vài thứ nhất định, những cái bút vẽ bốn dòng nguệch ngoạc có thể được dịch ra để chỉ rõ người đó bị làm sao. Những dụng cụ như vậy hiện rất thịnh hành trong tất cả các bệnh viện thần kinh.

A person who is mentally ill can, by the use of a certain instrument, have his brain waves charted. Various electrodes are placed upon his head and little pens get to work on a strip of paper. As the patient thinks of certain things the pens draw four squiggly lines which can be interpreted to indicate the type of illness from which the patient is suffering. Instruments such as this are in common use in all mental hospitals.

Não là một dạng trạm tiếp nhận thông điệp được truyền xuống từ Chân Ngã, và ngược lại chuyển thông điệp như các bài học kinh nghiệm, kiến thức, … nó thu được tới Chân Ngã. Các thông điệp này được chuyển tải qua một phương tiện gọi là ‘Sợi Chỉ Bạc’, đó một tập hợp các phân tử tốc độ cao, rung động và xoay ở một dải tần số hoàn toàn khác lạ, nối giữa cơ thể con người và Chân Ngã của người đó.

The brain is, of course, a form of receiving station for the messages which are transmitted by the Overself, and the human brain in its turn can transmit messages, such as lessons learned, experiences gained, etc., to the Overself. These messages are conveyed by means of the “Silver Cord,” a mass of high velocity molecules which vibrate and rotate at an extremely divergent range of frequencies, and connects the human body and the human Overself.

Thể xác trên Trái đất giống như một chiếc xe hoạt động bằng điều khiển từ xa. Người lái xe là Chân Ngã. Bạn có thể đã nhìn thấy chiếc xe đồ chơi được kết nối tới đứa trẻ bằng một đoạn cáp linh hoạt dài. Đứa trẻ có thể nhấn nút để chiếc xe đi tới, đi lui hoặc dừng, và bằng cách xoay một bánh xe trên sợi cáp linh hoạt kia mà chiếc xe được điều khiển. Thể xác con người có thể được so sánh rất rất gần với điều đó. Chân Ngã không thể tự mình xuống Trái Đất để thu được những trải nghiệm nên nó gửi xuống Trái đất  cái thân xác này, là CHÚNG TA trên Trái đất. Mọi thứ mà ta trải nghiệm, mọi thứ ta làm, nghĩ, nghe đều được gửi lên và lưu trong bộ nhớ của Chân Ngã.

The body here on Earth is something like a vehicle operating by remote control. The driver is the Overself. You may have seen a child’s toy car which is connected to the child by a long flexible cable. The child can press a button and make the car go forward, or make it stop or go back, and by turning a wheel on this flexible cable the car can be steered. The human body may be likened very very roughly to that, for the Overself which cannot come down to the Earth to gain experiences sends down this body which is US on Earth. Everything that we experience, everything that we do or think or hear travels upwards to be stored in the memory of the Overself.

Người rất thông minh là người có được ‘nguồn cảm hứng’ từ những thông điệp trực tiếp gửi xuống từ Chân Ngã qua Sợi Chỉ Bạc một cách có ý thức. Leonardo da Vinci là một trong những người đã liên lạc hầu như liên tục với Chân Ngã của ông, vì vậy ông được coi là thiên tài trong hầu hết mọi thứ ông làm. Những nghệ sĩ lớn hay những nhạc sĩ lớn cũng là những người liên lạc được với Chân Ngã của họ có lẽ bằng một hoặc hai ‘đường dây’ đặc biệt nào đó, và họ quay trở lại, soạn những bản nhạc hay vẽ những bức tranh từ ‘nguồn cảm hứng’ mà ít nhiều được quyết định bằng Quyền năng Vĩ đại đang kiểm soát chúng ta.

Very highly intelligent men who get “inspiration” often obtain a message directly — consciously — from the Overself by way of the Silver Cord. Leonardo da Vinci was one of those who was most constantly in touch with his Overself, and so he rated as a genius in almost everything that he did. Great artists or great musicians are those in touch with their Overself on perhaps one or two particular “lines,” and so they come back and compose “by inspiration” music or paintings which have been more or less dictated to them by the Greater Powers which control us.

Sợi Chỉ Bạc kết nối chúng ta với Chân Ngã của mình theo cách tương tự như dây rốn nối em bé với mẹ nó. Dây rốn là một sự sắp đặt cực kỳ phức tạp, thực sự rất phức tạp, nhưng nó không là gì nếu so với sự phức tạp của Sợi Chỉ Bạc. Sợi Chỉ này là một tập hợp những phân tử xoay với tần số cực lớn, và đến nay nó vẫn là vô hình với thể xác mà nó gắn tới. Các phân tử của nó phân bố quá rộng so với khả năng nhìn trung bình của con người. Nhiều loài động vật có thể nhìn thấy nó bởi chúng nhìn và nghe ở những dải tần số rung động khác khác với con người. Chó, như bạn biết, có thể phát hiện ra những âm thanh mà ta cho là ‘im lặng’, ‘im lặng’ bởi con người không thể nghe nhưng chó thì nghe được dễ dàng. Tương tự thế, động vật có thể nhìn thấy Sợi Chỉ Bạc và hào quang bởi cả hai đều rung động ở dải tần số trong khả năng thị giác của chúng. Bằng cách tập luyện, cũng khá dễ để con người có thể mở rộng dải tiếp nhận thị giác, giống như một người sức yếu, bằng cách tập thể dục nhiều, có thể nâng một trọng lượng mà thông thường là vượt xa khả năng thể chất của anh ta.

This Silver Cord connects us to our Overself in much the same way as the umbilical cord connects a baby to its mother. The umbilical cord is a very intricate devise, a very complex affair indeed, but it is as a piece of string compared to the complexity of the Silver Cord. This Cord is a mass of molecules rotating over an extremely wide range of frequencies, but it is an intangible thing so far as the human body on Earth is concerned. The molecules are too widely dispersed for the average human sight to see it. Many animals can see it because animals see on a different range of frequencies and hear on a different range of frequencies than humans. Dogs, as you know, can be called by a “silent” dog whistle, silent because a human cannot hear it but a dog easily can. In the same way, animals can see the Silver Cord and the aura because both these vibrate on a frequency which is just within the receptivity of an animal’s sight. With practice it is quite easily possible for a human to extend the band of receptivity of their sight in much the same way as a weak man, by practice and by exercise, can lift a weight which normally would be far far beyond his physical capabilities.

Sợi Chỉ Bạc là một khối các phân tử, một khối các rung động. Ta có thể so sánh nó với một chùm tia sóng radio mà các nhà khoa học đã phát ra Mặt trăng. Các nhà khoa học đang cố gắng đo khoảng cách tới mặt trăng, họ phát một chùm sáng hẹp dạng sóng tới bề mặt Mặt trăng. Nó rất giống với Sợi Chỉ Bạc nối giữa cơ thể con người và Chân Ngã, nó là cách mà Chân Ngã giao tiếp với thân xác trên Trái đất.

The Silver Cord is a mass of molecules, a mass of vibrations. One can liken it to the tight beam of radio waves which scientists bounce off the Moon. Scientists trying to measure the distance of the Moon, broadcast on a very narrow beam a wave form to the surface of the Moon. That is much the same as the Silver Cord between the human body and the human Overself; it is the method whereby the Overself communicates with the body on Earth.

Mọi thứ chúng ta làm Chân Ngã đều biết. Người ta có thể phấn đấu trở nên tâm linh nếu họ đi trên Con Đường Đạo. Về cơ bản, để phấn đấu cho sự phát triển tinh thần ấy, họ phải cố gắng tăng tần số rung động của mình, và thông qua Sợi Chỉ Bạc để tăng tần số rung động của Chân Ngã. Chân ngã gửi xuống một phần của nó vào một thân xác để học những bài học cần thiết và đạt được những trải nghiệm. Mỗi hành động tốt ta làm sẽ tăng tần số rung động cho thể vía của ta và của Trái Đất, nhưng mỗi khi ta làm một việc xấu với ai đó, nó sẽ giảm trừ đi tần số rung động linh hồn của ta. Vì vậy, khi ta làm một ai đó bị ốm yếu đi, ta đã tự mình kéo lùi bản thân XUỐNG một bậc trong nấc thang tiến hoá và mỗi việc tốt ta làm sẽ tăng cho ta một lượng rung động. Do đó, thực sự rất cần tuân thủ công thức cổ xưa của Phật Giáo khuyên ta rằng ‘Hãy lấy ân báo oán, luôn cho ra điều tốt, ta sẽ luôn tiến lên và không bao giờ bị thụt lùi’.

Everything we do is known to the Overself. People strive to become spiritual if they are on “the right Path.” Basically, in striving for spirituality they strive to increase their own rate of vibration on Earth, and by way of the Silver Cord to increase the rate of vibration of the Overself. The Overself sends down a part of itself into a human body in order that lessons may be learned and experiences gained. Every good deed we do increases our Earth and our astral rate of vibration, but if we do an evil deed to some person that decreases and subtracts from our rate of spiritual vibration. Thus, when we do an ill turn to another we put ourselves at least one step DOWN on the ladder of evolution, and every good deed we do increases our own personal vibration by a like amount. Thus it is that it is so essential to adhere to the old Buddhist formula which exhorts one to “return good for evil and to fear no man, and to fear no man’s deed, for in returning good for evil, and giving good at all times, we progress upwards and never downwards.”

Mọi người giờ đã biết về một con người là “cái tôi cấp thấp” hay Phàm Ngã. Một số kiến thức siêu hình được lộ ra để sử dụng phổ biến rất giống cách ta gọi một người là trong “tâm trạng đen tối” hay “tâm trạng buồn”. Tất cả đều là vấn đề rung động, là toàn bộ những gì thể xác truyền qua Sợi Chỉ Bạc đến Chân Ngã và những gì Chân Ngã gửi trả lại thể xác qua Sợi Chỉ Bạc.

Everyone knows of a person who is “a low sort of fellow.” Some of our metaphysical knowledge leaks over into common usage in much the same way as we say a person is in a “black mood,” or a “blue mood.” It is all a matter of vibration, all a matter of what the body transmits by way of the Silver Cord to the Overself, and what the Overself sends back again by way of the Silver Cord to the body.

Nhiều người không thể hiểu được sự bất lực của họ để liên lạc một cách có ý thức với Chân Ngã. Đó là một vấn đề khá khó khăn cần được đào tạo lâu dài. Giả sử bạn ở Nam Mỹ và bạn muốn gọi điện cho ai đó ở Nga, Siberia chẳng hạn. Đầu tiên bạn phải đảm bảo rằng đường dây điện thoại sẵn sàng, sau đó bạn phải lưu ý đến sự chênh lệch giờ giấc giữa hai đất nước. Tiếp đó bạn phải đảm bảo rằng người bạn cần gọi đã sẵn sàng và có thể nói cùng ngôn ngữ với mình, và sau tất cả những điều trên thì bạn cần phải xem nhà chức trách có cho phép cái tin nhắn thoại đó không! Tốt nhất trong giai đoạn tiến hoá này là đừng làm phiền quá nhiều để liên lạc có ý thức với Chân Ngã, bởi không có Khoá học, không có thông tin, bạn chỉ được cung cấp vài trang viết mà có thể mất cả chục năm để thực hành

Many people cannot understand their inability to consciously contact their Overself. It is quite a difficult matter without long training. Supposing you are in South America and you want to telephone someone in Russia, perhaps in Siberia. First of all you have to make sure that there is a telephone line available, then you have to take into consideration the difference in time between the two countries. Next you have to make sure that the person you want to telephone is available and can speak your language, and after all that you have to see if the authorities will permit of such a telephone message! It is better at this stage of evolution not to bother too much about trying to contact one’s Overself consciously, because no Course, no information, will give you in a few written pages what it might take ten years of practice to accomplish.

Hầu hết mọi người mong đợi quá nhiều; họ hy vọng rằng họ có thể đọc về một Khóa học rồi ngay lập tức đi thực hành và thế là có thể làm mọi thứ như Thầy, trong khi Thầy đã phải học suốt cả một đời, và thậm chí nhiều kiếp trước nữa! Hãy đọc về Khóa huấn luyện này, nghiên cứu nó, suy ngẫm nó, và nếu bạn mở tâm trí của mình, bạn có thể đạt được sự chứng ngộ. Chúng tôi được biết đã có nhiều trường hợp mà mọi người (hầu hết là phụ nữ) nhận được những thông tin nhất định và họ đã thực sự nhìn thấy thể dĩ thái, hay hào quang, hay Sợi Chỉ Bạc. Chúng tôi có nhiều kinh nghiệm như vậy để củng cố tuyên bố của chúng tôi, rằng bạn cũng có thể làm điều này – nếu bạn tin!

Most people expect too much; they expect that they can read a Course and immediately go and do everything that the Masters can do, and the Masters may have studied a lifetime, and many lifetimes before that! Read this Course, study it, ponder upon it, and if you will open your mind you may be granted enlightenment. We have known many cases where people (most often women) received certain information and they then could actually see the etheric or the aura or the Silver Cord. We have many such experiences to fortify us in our statement that you, too, can do this — if you will permit yourself to believe!

Comments

comments