Bài 3: THỂ DĨ THÁI

Chúng ta đã biết làm thế nào não người sinh ra dòng điện qua phản ứng của các hóa chất, nước và các dụng dịch kim loại chảy qua nó, cũng như hoạt động của các thành phần cấu thành nên nó. Cơ thể con người cũng sinh ra điện theo cách tương tự như bộ não nhờ máu chảy qua các động mạch, tĩnh mạch mang theo các chất hóa học, dung dịch kim loại và nước. Thành phần chính của máu như chúng ta đã biết là nước. Toàn bộ cơ thể được bao trùm bởi điện năng. Nó không giống với dòng điện để thắp sáng nhà bạn hay làm nóng bếp nấu ăn. Hãy nhìn nhận nó giống như một dạng từ trường.

We have already seen how the human brain generates electricity through the action of the chemicals, the water, and the metallic ores coursing through it and of which it is comprised. Just as the human brain generates electricity so does the body itself, for the blood is coursing through the veins and arteries of the body also carrying those chemicals, those metallic traces, and the water. The blood is, as you will know, mainly water. The whole body is suffused with electricity. It is not the type of electricity which lights your house or heats the stove with which you cook. Look upon it as of magnetic origin.

Nếu ta đặt một thanh nam châm lên bàn, trên một tờ giấy và rắc một ít mạt sắt lên bề mặt nó, ta sẽ thấy chúng được sắp xếp theo một dạng nhất định. Điều này cũng đáng để bạn thử tự thí nghiệm. Bạn sẽ thấy có một hàng mạt sắt đi qua chính giữa thanh nam châm, và những đường vòng mạt sắt đi vào hai đầu thanh nam châm. Việc thí nghiệm này sẽ giúp ích cho bạn trong những bài sau. Lực từ giống như thể dĩ thái của cơ thể, giống hệt hào quang con người vậy.

If one takes a bar magnet and lays it down on a table, placing upon it a sheet of plain paper, and then sprinkles on the plain paper, above the magnet, a liberal supply of iron filings, one will find that the filings arrange themselves in a special pattern. It is worth making the attempt. Get an ordinary cheap magnet from a hardware store or scientific supplier, they are very very cheap (or you may be able to borrow one!). Put a piece of paper across the top so that underneath the magnet is located at about the centre of the paper. From your chemist or scientific supply store you will be able to obtain fine iron filings. Here again, they are very very cheap. Sprinkle them on the paper as you would sprinkle salt or pepper. Let them fall on the paper from a height of perhaps twelve inches, and you will find that these iron filings arrange themselves in a peculiar pattern which precisely follows the magnetic lines of force coming from the magnet. You will find you have the central bar of the magnet outlined, and then you have curved lines going from each end of the magnet. The best way, the most profitable way, is to try it, for this will help you in your later studies. The magnetic force is the same as the etheric of the human body, the same as the aura of the human body.

Từ trường của một thanh nam châm hình trụ [Emil Group]
Chắc hẳn chúng ta đều biết rằng một dây dẫn khi có dòng điện chạy qua sinh ra từ trường quanh nó. Nếu thay đổi chiều và giá trị của dòng điện, ta có dòng điện xoay chiều thay vì dòng một chiều, khi ấy từ trường cũng dao động theo nhịp tương ứng với các xung nhịp của dòng điện xoay chiều.

Probably everyone knows that a wire which carries an electric current has a magnetic field around it. If the current varies, that is, if it is known as “alternating” instead of “direct,” then the field pulsates and fluctuates in accordance with the changes in polarity, that is, it seems to pulse with the alternating current.

Xung nhịp của dòng điện xoay chiều [Emil Group]
Cơ thể con người là một nguồn điện có từ trường bao quanh. Đó là một từ trường rất biến thiên, ta gọi nó là thể dĩ thái. Thể dĩ thái biến thiên hay rung động cực nhanh đến mức khó nhận biết được sự chuyển động của nó. Giống như ta có một cái bóng điện trong nhà, và dù dòng điện biến thiên 50 hay 60 lần/giây nhưng ta không nhận biết được, trong khi ở những vùng quê xa xôi, hay trên những con tàu, thuyền, dòng điện biến thiên chậm hơn nên mắt ta cảm nhận được sự nhấp nháy.

The human body which is a source of electricity has a magnetic field outside it. It has a highly fluctuating field. The etheric, as we call it, fluctuates or vibrates so rapidly that it is difficult to discern the movement. In much the same way, one can have an electric lamp lighted in one’s house, and although the current fluctuates fifty or sixty times a second, one cannot perceive this, yet in some country districts, or perhaps aboard ship, the fluctuations are so slow that the eye can detect the flickerings.

Nếu một người đến quá gần, bạn sẽ có cảm giác rợn da gà. Nhiều người, nếu không nói là hầu hết, đều hoàn toàn cảm giác được khi có ai đó đến gần. Hãy thử với một người bạn, thử đến sau anh ta và đưa một ngón tay đến gần gáy anh ta, rồi chạm vào anh ta. Thường là anh ta sẽ không thể phân biệt được đâu là chạm, đâu là đến gần. Đó là bởi vì bạn đã chạm vào thể dĩ thái của anh ta.

If a person goes too close to another one there will often be a sensation of goose-flesh. Many people — most people — are fully aware of the close proximity of another person. Try it on a friend, stand behind your friend and hold one finger close to the nape of his neck and then touch him lightly. He will often not be able to distinguish between a closeness and a touch. That is because the etheric is also susceptible to touch.

Thể dĩ thái là từ trường bao quanh cơ thể con người (Hình 3). Nó là phần lõi của hào quang, hay ta có thể gọi là các “hạt nhân” của hào quang. Ở một số người, thể dĩ thái rộng khoảng 3.175mm quanh mỗi bộ phận của cơ thể, thậm chí quanh mỗi sợi tóc. Đôi khi ở một vài người nó có thể rộng hơn nhiều nhưng không vượt quá 15cm.

This etheric is the magnetic field which surrounds the human body (Fig. 3). It is the forerunner of the aura, the “nucleus” of the aura, as one might say. In some people the etheric covering extends for about an eighth of an inch around every part of the body, even around each individual strand of hair. In other people it may extend for some inches, but not often more than six inches.

Hình 3: Thể dĩ thái

Thể dĩ thái này có thể được sử dụng để đo sức sống của một người. Nó thay đổi đáng kể theo cường độ sức khỏe. Nếu một người đã làm việc vất vả cả ngày thì thể dĩ thái sẽ rất gần với da, nhưng sau khi được nghỉ ngơi, nó có thể mở rộng ra đến vài centimet. Nó giống hệt hình dáng cơ thể, thâm chí đến cả một nốt ruồi hay một cái mụn. Trong sự kết nối với thể dĩ thái, ta có thể quan tâm để phát biểu rằng nếu ai đó bị căng thẳng quá mức thì cường độ dòng điện thường rất thấp, và rồi thể dĩ thái có thể nhìn thấy phát sáng, đôi khi màu hồng, đôi khi xanh. Có một điều kiện thời tiết cũng làm tăng sự hiển thị của thể dĩ thái. Nó đáp ứng với biển và được biết đến như Ngọn lửa của Thần Sét. Trong những điều kiện thời tiết nhất định, toàn thể các bộ phận của cột buồm và đồ vật trên một con tàu có thể bị bao bởi một ánh lửa lạnh, nó khá vô hại, nhưng đáng sợ với người thấy nó lần đầu. Ta có thể gọi nó là thể dĩ thái của con tàu.

The etheric can be used to measure the vitality of a person. It changes considerably in intensity with the health. If a person has done a hard day’s work, then the etheric will be very close to the skin, but after a good rest it will extend perhaps for inches. It follows the exact contours of the body, it even follows the contours of a mole or a pimple. In connection with the etheric it might be of interest to state that if one is subjected to a very very high tension of electricity at negligible amperage, then the etheric can be seen glowing, sometimes pink, sometimes blue. There is a weather condition also which increases the visibility of the etheric. It is met with at sea and is known as Saint Elmo’s Fire. Under certain weather conditions every part of a ship’s masts and rigging become outlined in cold fire, it is quite harmless but rather frightening for those who see it for the first time. One can liken this to the etheric of a ship.

Những người sống ở các vùng quê có kinh nghiệm đi ra ngoài vào ban đêm và cũng nhìn thấy những đường điện cao thế trên đầu. Trong những điều kiện thời tiết thích hợp, họ sẽ thấy có một ánh sáng màu trắng xanh mờ, trông khá kỳ lạ khiến những người nông dân chất phác sợ hãi! Tuy nhiên các kỹ sư điện đều biết đó là hào quang của đường điện cao thế và đó là khó khăn mà họ đang phải đối mặt, bởi khi một hào quang quét xuống chất cách điện có thể làm ion hóa không khí dẫn đến đoản mạch, khiến rơ-le của các trạm điện bị ngắt và cả vùng mất điện. Trong thời kỳ hiện đại này, các kỹ sư phải dùng những biện pháp phòng ngừa vô cùng đặc biệt và đắt đỏ để giảm thiểu hoặc loại trừ cái hào quang đó.

Many people in the country have had the experience of going out into the countryside on a dark or misty night and have looked at the high tension wires stretching overhead. Under suitable conditions they will have noticed a misty whitish-bluish glow, it looks rather eerie, and has given many an honest countryman a severe fright! Electrical engineers know this as the corona of high tension wires and it is one of the difficulties with which they are confronted, because a corona sweeping down over insulators can ionise the air so that there is a short circuit, and that may trip relays in power stations and put a whole countryside into darkness. In these more modern days engineers take very special and very costly precautions in order to minimize or eliminate the corona.

Hào quang của một cơ thể, tất nhiên chính là thể dĩ thái, và nó có vẻ gì đó giống như tỏa ra từ những đường dây cao thế. Hầu hết mọi người đều có thể nhìn thấy thể dĩ thái nếu họ chịu thực hành một chút và kiên nhẫn.

The corona of a human body, of course, is the etheric, and it looks something the same as the discharge from high tension wires. Most people can see the etheric of the body if they will practice a little, if they will have patience.

Thật không may, mọi người nghĩ rằng có một số cách nhanh chóng và dễ dàng để đạt được kiến thức và quyền năng mà các Thầy phải mất nhiều năm trời. Không có gì có thể làm được nếu không chịu luyện tập, những nhạc sĩ vĩ đại luyện tập nhiều giờ mỗi ngày và họ chưa bao giờ ngừng luyện tập. Vì vậy nếu bạn muốn nhìn thấy thể dĩ thái và hào quang, bạn cũng phải luyện tập.

Unfortunately, people think that there is some quick and cheap way to the attainment of knowledge and powers which take the Masters years. Nothing can be done without practice; great musicians practice for hours every day, they never cease to practice. So you, if you want to be able to see the etheric and the aura, you must practice also.

Có một cách thực hành là chọn một đối tượng để quan sát và yêu cầu người đó giơ cánh tay trần lên, các ngón tay xòe ra trước một nền màu đen hoặc trung tính, cách nền vài inch. Nhìn về phía cánh tay và ngón tay nhưng không nhìn trực tiếp vào chúng, mà là nhìn qua nó. Có một chút kỹ năng nhỏ ở đây, hãy nhìn đúng chỗ và đúng cách. Khi nhìn, bạn sẽ thấy bám xung quanh da thịt là cái gì đó giống như một làn khói xanh xám. Như chúng tôi đã nói, nó có thể rộng khoảng 3mm (1/8 inch), thậm chí tới 15cm từ cơ thể. Thông thường là người ta sẽ nhìn về phía cánh tay và chả nhìn thấy gì ngoài cánh tay cả, đó có thể là vì họ đã cố gắng quá nhiều, có thể vì họ “chỉ thấy gỗ mà không thấy cây”. Hãy thả lỏng cơ thể, đừng cố gắng quá mức, với sự luyện tập rồi bạn sẽ nhìn thấy rằng luôn có một cái gì ở đó.

One way is to get a willing subject and get that person to extend a bare arm. Have the fingers outspread, the arm and fingers should be a few inches away from some neutral or black background. Look towards the arm and the fingers, not directly at it, but towards it. There is just a little knack in looking at the right place in the right way. As you look you will see clinging closely to the flesh something that looks like a bluish-grayish smoke. As we said, it extends perhaps an eighth of an inch, perhaps six inches from the body. Quite often a person will look toward the arm and see nothing but the arm; that may be because they are trying too hard, it may be because they “cannot see the wood for the trees.” Let yourself become relaxed, do not try too hard, and with practice you will see that there really is something there.

Một cách khác là thực hành trên chính mình. Ngồi xuống ở một tư thế thoải mái. Đảm bảo rằng khoảng cách từ chỗ bạn đến bất kỳ vật gì xung quanh ít nhất là 15cm, bất kể là bàn, ghế, hay bức tường. Hít thở đều, sâu và chậm, sau đó đưa tay ra xa hết cỡ, các ngón tay chụm lại với ngón cái quay lên. Rồi bạn mở các ngón tay ra cách nhau khoảng 3mm-6mm, bạn sẽ thấy ‘cái gì đó’. Nó giống như một làn khói xám, hơi sáng. Và khi bạn tiếp tục mở các ngón tay rộng thêm khoảng nửa centimet, bạn sẽ nhanh chóng thấy rằng ‘cái gì đó’ ở đó. ‘Cái gì đó’ chính là thể dĩ thái

Another way is to practice on yourself. Sit down and make yourself quite comfortable. Place yourself so that you are at least six feet from any other object, be it chair, table, or wall. Breathe steadily, deeply, and slowly, extend your arms to full length, place your finger tips together with your thumbs upwards so that just your finger tips are in contact. Then, if you part your fingers so that they are about an eighth of an inch — a quarter of an inch — apart you will perceive “something.” It may look like a grey mist, it may look as if it is almost luminous, but when you see that, then very very slowly draw your fingers further apart, a quarter of an inch at a time, you will soon see that there is “something” there. That “something” is the etheric.

Nếu không thấy, bạn lại chụm các ngón tay và bắt đầu lại. Đó chỉ là vấn đề luyện tập. Một lần nữa, các nhạc sĩ vĩ đại trên thế giới này cũng phải luyện tập, luyện tập và luyện tập, họ viết nên những bản nhạc tuyệt vời sau khi luyện tập, BẠN cũng có thể đạt được những kết quả tốt trong khoa học siêu hình! Nhưng xin hãy nhìn lại những ngón tay của mình. Xem xét cẩn thận đám sương mù chảy từ ngón này đến ngón kia. Với sự luyện tập bạn sẽ nhận ra rằng nó chảy từ tay trái đến tay phải, hoặc từ tay phải đến tay trái, không phụ thuộc vào giới tính mà phụ thuộc vào tình trạng sức khỏe và tâm trạng của bạn lúc đó.

If you should lose contact, that is, if the faint “something” should vanish, then touch your finger tips together and start all over again. It is just a matter of practice. Once again, the great musicians of this world practice, and practice, and practice; they produce good music after their practice; YOU can produce good results in metaphysical sciences! But look again at your fingers. Watch carefully the faint mist flowing from one to the other. With practice you will observe that it flows from either the left hand to the right hand, or from the right hand to the left hand, depending not merely upon your sex, but upon your state of health and what you are thinking at the time.

Nếu có ai đó muốn giúp, bạn có thể thực hành trên lòng bàn tay của mình. Hãy bảo người đó, là người khác giới thì càng tốt, ngồi đối diện với bạn. Hai người giơ thẳng tay về phía nhau, sau đó bạn từ từ úp lòng bàn tay của mình vào gần lòng bàn tay của người kia cũng đang từ từ ngửa lên. Khi cánh nhau khoảng 5cm bạn sẽ cảm thấy một luồng ấm hoặc lạnh từ tay này đến tay kia, cảm giác bắt đầu từ giữa lòng bàn tay. Tùy thuộc vào giới tính của bạn, bạn sẽ cảm thấy đó là luồng ấm hay lạnh. Nếu cảm thấy một luồng ấm, hãy dịch chuyển bàn tay một chút để các ngón tay không thẳng nhau mà tạo thành một góc, và bạn sẽ cảm thấy sức nóng tăng lên. Càng tập nhiều, sức nóng đó càng tăng lên. Khi đạt tới trạng thái đó, hãy nhìn một cách cẩn thận vào khoảng cách giữa lòng bàn tay bạn và người kia, bạn sẽ thấy rất rõ thể dĩ thái. Nó giống như khói thuốc lá khi chưa được hít vào, nghĩa là thay vì màu xám bẩn của khói thuốc lá đã hít, nó có sắc xanh nhạt tươi tắn.

If you can get an interested person to help you, then you can practice with the palm of your hand. You should get this person, if possible a member of the opposite sex, to sit in a chair facing you. You should both extend your hands, your arms, at full length. Then slowly bring your hand palm down close to that of your friend who sits palm up. When you are about two inches apart you may find either a cool breeze or a warm breeze flowing from one hand to the other, the sensation starts in the middle of the palm. It depends on which hand it is and which sex you are whether you feel a cold breeze or a warm breeze. If you feel a warm breeze move your hand slightly so that your hand is not directly in line fingers to fingers, but at an angle, and you may find that the sensation of heat increases. The heat increases as you practice. When you get to this stage, if you look carefully between your palm and that of the other person, you will see very distinctly the etheric. It is like cigarette smoke which has not been inhaled, that is, instead of the dirty grey of inhaled cigarette smoke it will be a fresh bluish tinge.

Chúng ta phải tiếp tục lặp lại rằng thể dĩ thái chỉ là biểu hiện bên ngoài của các lực từ tính bên trong cơ thể, ta gọi nó là ‘ma’ vì khi một người chết trong khi sức khỏe còn tốt thì thể dĩ thái của anh ta vẫn còn tồn tại trong một thời gian, nó có thể tách ra khỏi cơ thể và đi lang thang như một con ma mất trí, đó là một điều hoàn toàn và thực sự khác với thể vía. Chúng ta sẽ nói về tất cả những điều này một ngày nào đó. Nhưng bạn chắc cũng đã từng nghe nói rằng trong những nghĩa địa cổ xưa, nơi không có những ánh đèn, rất nhiều người bảo rằng họ có thể thấy một ánh lân tinh chui lên từ những ngôi mộ mới chôn cất vào những đêm tối trời. Đó là những thể dĩ thái đang tiêu tan từ một thể xác mới chết. Nó tựa như nhiệt xuất phát từ một ấm nước đã đun sôi sau đó được tắt đi.  Khi cái ấm lạnh dần thì rõ ràng nhiệt tỏa ra ngoài cũng trở nên ít đi. Tương tự như thế, khi một thân xác chết đi (hãy nhớ là có những giai đoạn liên quan của cái chết!), thể dĩ thái sẽ bị mất dần, mất dần. Bạn có thấy thể dĩ thái vẫn được bao quanh một cơ thể vài ngày sau khi đã chết lâm sàng, nhưng điều này ta sẽ học trong một bài riêng.

We have to keep on repeating that the etheric is merely the outer manifestation of the magnetic forces of the body, we call it the “ghost” because when a person dies in good health this etheric charge remains for a time, it may become detached from the body and wander like a mindless ghost, which is a thing completely and utterly different from the astral entity. We shall deal with all that at a later date. But you may have heard of old graveyards in the country, where there are no street lamps etc.; many people say that they can see a faint bluish light on dark nights rising up from the ground of a grave which has only that day been made. That is actually the etheric charge dissipating away from a newly dead body. You can say that it is similar to the heat departing from a kettle which has been boiling and has then been switched off. As the kettle gets cooler the feeling of heat from the outer side obviously becomes less. In the same way, as a body dies (there are relative stages of death, remember!) the etheric force gets lower and lower. You can have an etheric hanging around a body for several days after clinical life has departed, but that will form the subject of a separate lesson.

Vậy, hãy luyện tập, luyện tập và luyện tập. Hãy nhìn vào tay bạn, cơ thể bạn và cố gắng thử nghiệm với một người bạn, bởi chỉ bằng cách luyện tập bạn mới có thể nhìn thấy thể dĩ thái, bởi chừng nào có thể nhìn thấy thể dĩ thái, bạn mới có thể nhìn thấy hào quang, một thể thanh hơn rất nhiều.

Practice, and practice, and practice. Look at your hands, look at your body, try these experiments with a willing friend, because only by practice can you see the etheric, and until you can see the etheric then you cannot see the aura which is a much finer thing.

Comments

comments