BÀI 4: HÀO QUANG

Như chúng ta đã thấy trong các bài học trước, cơ thể được bao quanh bởi thể dĩ thái, nó bao quanh tất cả các phần của cơ thể. Mở rộng bên ngoài thể dĩ thái là hào quang. Theo cách nào đó nó cũng tương tự như thể dĩ thái ở chỗ nó có nguồn gốc điện từ, nhưng có tương tự kết thúc.

As we saw in the preceding lesson, the body is surrounded by the etheric which encompasses every part of that body. But extending outside the etheric is the aura. This is in some ways similar to the etheric in that it is of magnetic electric origin, but there the similarity ends.

Ta có thể nói rằng hào quang cho thấy màu sắc của Chân Ngã. Nó giúp nhận biết một người có đời sống thuộc về tinh thần hay xác thịt. Nó cũng cho thấy một người sức khỏe tốt, hoặc kém, hoặc là thực sự bị bệnh. Tất cả mọi thứ được phản ánh trong hào quang, đó là các chỉ số của Chân Ngã, hoặc, nếu bạn thích, có thể gọi là của linh hồn. Linh hồn tương tự như Chân Ngã.

One can state that the aura shows the colours of the Overself. It shows whether a person is spiritual or carnal. It shows also if a person is of good health, or poor health, or is actually diseased. Everything is reflected in the aura, it is the indicator of the Overself, or, if you prefer, of the soul. The Overself and the soul, of course, are the same thing.

Trong hào quang, ta có thể thấy bệnh tật và sức khỏe, sự chán nản và thành công, tình yêu và lòng thù hận. Có lẽ cũng thật may là hiện không có nhiều người nhìn thấy hào quang bởi ngày nay người ta sẽ tận dụng lợi thế của ai đó, để hớt tay trên, và hào quang sẽ phản bội lại mọi ý nghĩ xấu xa đó, nó sẽ phản ánh chúng trên màu sắc và rung động thuộc về Chân Ngã. Thực tế là khi một người hấp hối, hào quang bắt đầu mờ dần, và trong một số trường hợp cụ thể, hào quang thực sự bị tan trước khi cái chết đến, chỉ còn lại thể dĩ thái. Mặt khác, nếu một người bị chết đột ngột trong khi đang khoẻ mạnh thì vẫn còn hào quang đến một lúc sau đó, ta gọi là chết lâm sàng.

In this aura we can see sickness and health, dejection and success, love and hatred. It is perhaps fortunate that not so many people can see the auras at the present time, for nowadays it seems to be the common thing to take advantage of one, to seek the upper hand, and the aura betrays every thought as it should do, reflecting as it does the colours and the vibrations of the Overself. It is a fact that when a person is desperately ill the aura begins to fade, and in certain cases the aura actually fades out before a person dies. If a person has had a long illness then the aura does actually fade out before death, leaving only the etheric. On the other hand, a person who is killed accidentally while in good health possesses the aura up to, and for some moments after, clinical death.

Tốt hơn là ở đây ta nên xem xét về cái chết, bởi cái chết không phải như ta ngắt một dòng điện hay đổ một cái xô. Cái chết là một quá trình. Không quan trọng người đó chết như thế nào, thậm chí là bị chặt đầu, cái chết không diễn ra ở khoảnh khắc ngay sau đó. Bộ não, như chúng ta đã biết, là một kho tế bào sản xuất ra dòng điện. Máu cung cấp các hoá chất, độ ẩm và các vi chất kim loại, và chắc chắn những thành phần này vẫn được lưu trong các mô của não. Do đó não có thể vẫn tiếp tục hoạt động từ ba đến năm phút sau khi chết lâm sàng!

It might be well here to interpose certain remarks about death, because death is not like switching off a current or emptying a bucket. Death is a rather long drawn-out affair. No matter how a person dies, no matter if a person is beheaded even, death does not take place for some moments after. The brain, as we have seen, is a storage cell generating electric current. The blood supplies the chemicals, the moisture and the metallic ores, and inevitably those ingredients become stored in the tissue of the brain. Thus the brain can continue to function for from three to five minutes after clinical death!

Một số người cho rằng có những cách làm cho người ta chết ngay lập tức, nhưng tất nhiên điều này là vô lý. Như chúng tôi đã nói, kể cả trong trường hợp đầu bị chặt khỏi cổ, thì bộ não vẫn còn hoạt động từ ba đến năm phút. Đã có một trường hợp thực sự được chứng kiến và ghi chép trong những ngày của cuộc Cách mạng Pháp.

It is said by some people that this or that form of execution is instantaneous, but that, of course, is ridiculous. As we have stated, even if the head be completely severed from the body the brain can still function for from three to five minutes. There is a case which was actually witnessed and carefully chronicled in the days of the French Revolution.

Một người bị coi là “kẻ phản bội” đã bị chặt đầu, và khi đao phủ cúi xuống túm tóc để nhặt cái đầu lên, hắn ta nói “Đây là cái đầu của kẻ phản bội.” Những kẻ chứng kiến – Sự hành hình thời đó được làm công khai và nó cũng là một ngày lễ! – đã hoảng hốt khi từ đôi môi của cái đầu bị chặt mấp máy một câu không thành tiếng “Đó là lời nói dối.” Điều đó thực sự có thể được tìm thấy trong hồ sơ của Chính phủ Pháp.

A so-called “traitor” had been beheaded and the executioner reached down and lifted up the head by the hair saying as he did so, “This is the head of a traitor.” People in the audience — executions in those days were public and also a public holiday! — were alarmed when the lips formed the soundless words, “That is a lie.” That can actually be seen in the records of the French Government.

Bất kỳ một bác sĩ hay nhà phẫu thuật nào cũng có thể nói cho bạn biết rằng nếu việc cung cấp máu lên não bị gián đoạn, não sẽ trở nên suy yếu sau ba phút, đó là lý do tại sao nếu một trái tim ngừng đập, người ta phải nỗ lực điên cuồng như vậy để khởi động lại quả tim, giúp dòng máu lưu thông. Chúng tôi đã đi lạc đề ở đây để thấy rằng cái chết không phải là tức thời, cũng không phải là sự phai nhạt của hào quang. Đó là thực tế về mặt y học, nhân đây, các nhà điều tra và bệnh lý học nên được biết rằng cơ thể chết ở nhiều mức khác nhau, não chết đầu tiên, rồi đến từng cơ quan nội tạng, cuối cùng là tóc và móng.

Any doctor or surgeon will tell you that if the blood supply be interrupted the brain becomes impaired after three minutes, that is why if a heart stops there are such frantic efforts to start the flow of the blood again. We have digressed here to show that death is not instantaneous, nor is the fading of the aura. It is medical fact, by the way, known to coroners and pathologists that the body dies at various rates; the brain dies, and then organs die one by one. About the last to die are the hair and the nails.

Vì cơ thể không chết ngay lập tức, nên dấu vết của hào quang vẫn còn sót lại trên đó. Vì vậy, một người có thần nhãn có thể thấy được hào quang của người chết và biết tại sao anh ta chết. Thể dĩ thái có tính chất khác với hào quang, thể dĩ thái có thể tồn tại thêm một thời gian như một ‘con ma’ tách biệt, đặc biệt nếu người đó chết đột ngột hoặc chết vì bạo lực. Một người đang khoẻ mạnh bỗng chết vì bạo lực như thể “cục pin được sạc đầy”, do đó nên thể dĩ thái ở mức mạnh. Khi cơ thể chết, thể dĩ thái tách ra và trôi đi. Bởi sự hấp dẫn từ trường, nó chắc chắn sẽ đến nơi trước đây thường lai vãng và nếu một người có nhãn thông hay một người ở trạng thái kích động (ví dụ rung động của anh ta tăng lên), có thể nhìn thấy thể dĩ thái đó và kêu lên “Ôi! Bóng ma của người này hay người kia!”

As the body does not die instantly, traces of the aura may linger on. Thus it is that a person who is clairvoyant can see in the aura of a dead person why that person expired. The etheric is of a different nature from the aura, and the etheric may continue for some time as a detached phantom, especially if a person has died violently, suddenly. A person in good health who meets a violent end has his “batteries fully charged,” and so the etheric is at full strength. With the death of the body the etheric becomes detached and floats away. By magnetic attraction it will undoubtedly visit its former haunts, and if a clairvoyant person is about or a person who is highly excited (i.e. has his vibrations increased), then that person will be able to see the etheric and will exclaim “Oh! The ghost of so-and-so!”

Hào quang là một dạng vật chất thanh hơn rất nhiều so với sự thô trược của thể dĩ thái. Thực tế, hào quang thanh hơn nhiều bởi thể dĩ thái thuộc về thể xác vật lý. Thể dĩ thái “chảy” trên cơ thể giống như một chất bao phủ hoàn toàn theo đường nét cơ thể, nhưng hào quang mở rộng theo dạng quả trứng trùm lên cơ thể (Hình 4). Ví dụ nó có thể cao tới hơn hai mét, rộng hơn một mét hai ở chỗ phình to nhất. Nó thon gọn lại và đầu hẹp của quả trứng ở phía dưới chân. Hào quang gồm các bức xạ nhiều màu sắc từ trung tâm năng lượng này đến trung tâm năng lượng kia của cơ thể. Người Trung Quốc xưa có câu “Một bức tranh đáng giá ngàn lời”. Vì thế, để tiết kiệm ngàn lời, chúng tôi đưa vào bài học này phác thảo một người với dòng lực hào quang vào và ra từ các trung tâm khác nhau cũng như phác thảo chung hình quả trứng.

Hao quang

The aura is of much finer material than the comparatively crude etheric. The aura, in fact, is as much finer to the etheric as the etheric is to the physical body. The etheric “flows” over the body like a complete covering following the contours of the body, but the aura extends to form an egg-shaped shell around the body (Fig. 4). It might be, for instance, seven feet or more in height, and about four feet in width at its broadest part. It tapers down so that the narrow end of the “egg” is at the bottom, that is, where the feet are. The aura consists of the radiations in brilliant colour from the various centres of the body to other centres of the body. The old Chinese used to say that “One picture is worth a thousand words.” So, to save a few thousand words, we will insert here in this lesson a sketch of a person standing full face, and side view, and on these sketches we will indicate the lines of force of the aura to and from the various centres, and the general outline of the egg-shape.

Chúng ta phải làm rõ rằng hào quang thực sự vẫn luôn tồn tại dù bạn không nhìn thấy nó. Bạn biết đấy, bạn không nhìn thấy không khí mình thở, và chúng ta nghi ngờ rằng liệu con cá có thể nhìn thấy nước mà nó bơi trong đó chăng? Hào quang, lúc này, là một lực thực sự quan trọng. Nó tồn tại ngay cả khi hầu hết mọi người chưa qua đào tạo không nhìn thấy nó. Có thể nhìn thấy một vầng hào quang bằng cách sử dụng thiết bị khác nhau ví dụ như các loại kính bảo hộ đeo mắt, nhưng theo những gì mà chúng tôi thấy thì những cái kính đó cực kỳ hại thị giác, chúng làm mắt phải điều tiết, làm việc theo một cách không tự nhiên. Hiện chúng tôi không thể giới thiệu một loại kính cũng như màn hình tinh thể lỏng nào để xem hào quang. Chúng tôi chỉ có thể đề nghị bạn hãy luyện tập, luyện tập và luyện tập, sau đó với một chút lòng tin và sự giúp đỡ, bạn sẽ có thể nhìn thấy. Khó khăn lớn nhất trong việc nhìn thấy những hào quang là hầu hết mọi người không tin rằng họ có thể nhìn thấy nó!

We must make it clear also that the aura really does exist even if you cannot see it for the moment. As you will appreciate, you cannot see the air which you breathe, and we doubt if a fish can see the water in which it swims! The aura, then, is a real vital force. It exists even though most untrained people cannot see it. It is possible to see an aura by using various equipment, there are, for example, various types of goggles which can be used over the eyes, but all the information which we have been able to gather on the subject indicates that these goggles are extremely injurious to the sight; they try the eyes, they force the eyes to act in an unnatural manner, and we cannot recommend for one moment goggles purporting to enable one to see the aura, nor those various screens consisting of two sheets of glass with a water-tight space between which one fills with a special and usually highly expensive dye. We can only suggest that you practice and practice, and then with a little faith and a little help you should be able to see. The biggest difficulty in seeing the aura is that most people do not believe that they can see it!

Hào quang, như chúng tôi đã nêu, có nhiều màu sắc khác nhau, nhưng chúng tôi sẽ chỉ ra rằng những gì chúng ta gọi là màu sắc chỉ là một phần đặc biệt của quang phổ. Nói cách khác, mặc dù chúng tôi sử dụng từ “màu”, chúng tôi cũng có thể cũng trích dẫn tần số sóng của nó, điều mà chúng ta gọi là “đỏ” hay “xanh”. Nhân đây có thể nói rằng màu đỏ là màu dễ nhìn thấy nhất, màu xanh thì không dễ như vậy. Một số người không thể nhìn thấy màu xanh, có những người khác không thể nhìn thấy màu đỏ. Nếu bạn là người có thể nhìn thấy hào quang thì cũng xin nói rằng hãy cẩn thận đừng nói dối, bởi nếu bạn nói dối, hào quang của bạn sẽ phản bội lại bạn. Thông thường một người sẽ có “vầng hào quang” màu xanh nhạt hoặc vàng. Nếu có một lời nói dối, một lằn sáng vàng xanh sẽ bắn ngang qua vầng hào quang. Đó là một màu rất khó tả, nhưng ai đã nhìn thấy màu đó một lần sẽ không bao giờ quên. Như vậy, khi nói dối, bạn phản bội chính mình ngay lập tức bởi việc bắn ra một tia lửa vàng xanh trên đỉnh của hào quang.

The aura, as we have stated, is of various colours, but we would point out that what we refer to as colours is merely a special part of the spectrum. In other words, although we use the word “colour” we could just as well quote the frequency of that wave which we call “red” or “blue.” Red, by the way, is one of the easiest colours to see. Blue is not so easy. There are some people who cannot see blue, there are others who cannot see red. If you are in the presence of a person who can see the aura, by the way, be careful not to say something which is untrue, because if you do tell an untruth the aura-seer will betray you! Normally a person has a “halo” which is either a bluish or a yellowish colour. If a lie is told then a greenish yellow shoots through the halo. It is a difficult colour to explain, but once seen the colour is never forgotten. So — to tell a lie is to betray oneself immediately by the greenish-yellow flare which shoots through the halo which is at the top of the aura.

Có thể nói rằng hào quang cơ bản được mở rộng lên đến mắt, tiếp đó là một lớp vầng màu xanh hoặc vàng rực rỡ. Sau đó, ở phần trên cùng của hào quang, bạn có một đài phun ánh sáng mà Phương Đông gọi là Hoa sen, bởi vì nó thực sự giống thế. Màu sắc của nó thay đổi và để dễ hình dung bạn có thể tưởng tượng hoa sen đang nở

One can say that the aura extends basically up to the eyes, and then you get a radiant layer of yellow or blue which is the halo or nimbus. Then, at the very topmost part of the aura, you get a sort of fountain of light which in the East is known as The Flowering Lotus, because it does actually look like that. It is an interchange of colours and to the imaginative it reminds one irresistibly of the opening of the seven-petaled lotus.

Một người có đời sống tâm linh càng cao thì vầng hào quang đó càng có màu vàng nghệ rực rỡ. Nếu một người có suy nghĩ không rõ ràng thì vầng hào quang biến thành một màu bùn nâu khó chịu, bao quanh bởi màu mật xanh pha vàng biểu hiện sự lầm lạc.

The greater one’s spirituality, the more saffron-yellow is the nimbus or halo. If a person has dubious thoughts, then that particular portion of the aura turns an unpleasant muddy brown, fringed by this bile-coloured yellowish-green which betokens falsehoods.

Chúng tôi tin rằng nhiều người nhìn thấy hoặc cảm nhận được hào quang mà không biết rằng họ thấy. Một điều khá phổ biến khi ai đó nói rằng cô ta phải mặc màu này hay màu kia, cô ta không thể mặc một cái màu nào đó được, bởi theo bản năng cô ta nghĩ rằng nó sẽ đụng độ với hào quang của cô ấy. Bạn có thể nhận thấy một người mặc những quần áo hoàn toàn không thể chấp nhận được với những  gì mà bạn hình dung. Bạn có thể không ‘nhìn thấy’ hào quang, nhưng bạn – người có thể đang phát triển tri giác hơn bạn của mình – sẽ biết rằng cái màu sắc đó hoàn toàn xung đột với hào quang của cô ta. Rất nhiều người sau đó, ý thức, kinh nghiệm, hoặc nhận thức được hào quang của con người nhưng vì từ thời thơ ấu họ đã được dạy rằng nhìn thấy cái này hay cái kia là vô lý nên họ đã từ thôi miên bản thân mình rằng họ có thể không có thể nhìn thấy một điều như vậy.

We are of the belief that more people see auras than seems apparent. We believe that many people see or sense the aura and do not know what they are seeing. It is quite a common thing for a person to say that she must have this or that colour, she cannot wear such-and-such a colour, because instinctively she thinks that it would clash with her aura. You may have noticed a person who wears clothing which is quite utterly impossible according to your own estimation. You may not “see” the aura, but you — being possibly more perceptive than your unsuitably clad friend — will know that such colours clash completely with her aura. Many people, then, sense, experience, or are aware of the human aura but because from early childhood they have been taught that it is nonsense to see this, or nonsense to see that, they have hypnotized themselves into believing that THEY could not possibly see such a thing.

Có một thực tế nữa là một người có thể làm ảnh hưởng đến sức khoẻ của chính mình bởi việc mặc quần áo một số màu nhất định nào đó. Nếu bạn mặc một bộ quần áo có màu xung đột với hào quang của mình, chắc chắn rằng bạn sẽ rất dễ bị ốm hoặc không thoải mái, thậm chí bạn còn khó chịu đến tận lúc cởi bỏ những đồ đó ra.  Bạn có thể phát hiện ra rằng một màu sắc đặc biệt nào đó trong nhà làm cho bạn bị kích thích hoặc xoa dịu. Cuối cùng, màu sắc đơn giản chỉ là tên gọi cho những rung động khác nhau. Màu đỏ rung động một tần số, màu xanh rung động ở tần số khác, màu đen lại khác nữa. Giống như sự rung động mà chúng ta gọi là âm thanh có thể gây xung đột và làm nên bất hòa, những rung động “vô thanh” mà chúng ta gọi là màu sắc cũng có thể gây việc tương tự và tạo ra một Linh hồn bất hoà.

It is also a fact that one can influence one’s health by wearing clothing of certain colours. If you wear a colour which clashes with your aura, then you will undoubtedly be ill at ease or self-conscious, you may even be indisposed until you take that unsuitable colour off. You may find that a particular colour in a room irritates you or soothes you. Colours, after all, are merely different names for vibrations. Red is one vibration, green is another vibration, and black is yet another. Just as the vibration which we call sound can clash and make disharmony, so can “soundless” vibrations which we call colours clash and make a Spiritual disharmony.

Comments

comments