BARBARA ANNE BRENAN

Barbara Anne Brennan (19/2/19339) tại Saratoga Springs, New York, Mỹ. Bà  là một tác gia người Mỹ, một nhà chữa lành tâm linh, và là giảng viên dạy về thực hành chữa lành năng lượng.
Các lý thuyết của Barbara Brennan về Trường Năng lượng Con người (HEF) đang được trích dẫn rộng rãi. Trên thực tế, các lý thuyết của bà về Trường Năng lượng Con người đã được ứng dụng và được xây dựng thành những thông tin giới thiệu chung về trường chữa trị năng lượng. Chúng đã đóng vai trò công cụ truyền tải thông tin và hướng dẫn đối với nhiều mô hình chữa trị bằng năng lượng mới được tạo ra gần đây. Các khía cạnh khác trong công trình của bà, như tầm quan trọng của chủ định rõ ràng, cũng đã được chứng minh là có ảnh hưởng sâu rộng.
Một số tác phẩm của Barbara Anne Brennan
Bàn tay ánh sáng  Tải sách tại đây

Comments

comments