BULWER-LYTTON

 

Edward George Earle Lytton Bulwer-Lytton, (25 tháng 5 năm 1803 – 18 tháng 1 năm 1873) là một nhà văn và chính trị gia người Anh.

Ông từng là thành viên của quốc hội Whig từ năm 1831 đến 1841 và là người theo chủ nghĩa bảo thủ từ năm 1851 đến 1866. Ông là bộ trưởng ngoại giao cho các thuộc địa từ tháng 6 năm 1858 đến tháng 6 năm 1859. Ông từ chối vương miện Hy Lạp năm 1862 sau khi vua Otto thoái vị.

Bulwer là con trai của General William Earle và Elizabeth Barbara Lytton. Ông có hai anh trai, William Earle Lytton Bulwer (1799 – 1877) và Henry (1801– 1872). Ông kết hôn vào tháng 8 năm 1872 với Rosina Doyle Wheeler (1802 – 1882) và có hai người con.

Một số tác phẩm của tác giả :

Tây phương huyền bí Tải về tại đây

Comments

comments