C.W. LEADBEATER

Charles Webster Leadbeater  (C.W. Leadbeater) sinh ngày 16 tháng 2 năm 1854 hoặc 1847 – 1 tháng 3 năm 1934, là một thành viên của Hội Thông Thiên Học, tác giả của nhiều sách về khoa học huyền bí. Ông là con một. Ban đầu là một linh mục của Giáo Hội Anh, niềm hứng thú với thông linh học đã mang ông đến với Hội Thông Thiên Học, nơi ông được Chân sư Kuthumi nhận làm đệ tử, gặp bà H. P. Blavatsky và sau đó là bà Annie Besant.

Mối quan tâm đến Thông thiên học của ông đã được kích thích bởi quyển sách Occult World của A. P. Sinnett, và ông gia nhập Hội Thông thiên học năm 1883. Năm kế tiếp ông gặp Helena Petrovna Blavatsky khi bà đến Luân Đôn, bà nhận ông làm học trò và ông bắt đầu ăn chay trường.

Leadbeater đã viết khoảng 69 quyển sách và tài liệu trong khoảng thời gian từ năm 1895 đến khi chết vào năm 1934. Hai tựa sách đáng chú ý, Cõi Trung giới và Cõi Thượng giới (hay Thế giới Thiên đường) đều viết về các cõi giới mà linh hồn trải qua sau khi chết.

Lần đầu tiên trong giới huyền môn, một cuộc điều tra chi tiết về toàn Cõi Trung Giới đã được thực hiện. Vì lý do này, quyển sách Cõi Trung Giới được xem như một cột mốc lịch sử huyền môn, và có một vị Chân Sư mong muốn lưu giữ bản thảo của nó trong số những quyển sách đáng ghi nhớ của thế giới.

Leadbeater là một nhà huyền bí học và thông thiên học nổi tiếng và có ảnh hưởng đến Tân Kỷ Nguyên bởi các tác phẩm được viết dưới góc nhìn của thông nhãn, bao gồm các sách như Thông Thiên Học khái lược, Cõi Trung Giới, Cõi Thượng Giới, các luân xa và con người, hữu hình và vô hình lần lượt viết về các nguyên tắc cơ bản của Thông Thiên Học, hai cõi giới con người đi qua sau khi “chết”, hệ thống luân xa và hào quang của con người.

Một số tác phẩm của tác giả C.W. Leadbeater:

Cõi trời chân phúc  Tải về tại đây
Cõi trung giới Tải về tại đây
Con người hữu hình vô hình ( Man visible and invisible) Tải về tại đây
Giảng luận tiếng nói vô thinh Tải về tại đây
Đời sống sau cái chết  Tải về tại đây
The Hidden Side of Thing Tải về tại đây
The Chakras Tải về tại đây
Nhãn thông Tải về tại đây
Những vị cứu trợ vô hình Tải về tại đây
Chân sư và Thánh đạo Tải về tại đây
Giảng luận “Ánh sáng trên đường đạo” Tải về tại đây

Comments

comments