Cá tính và năng khiếu có phải do di truyền?

Nhìn từ góc độ tâm linh, thuyết di truyền chỉ đúng một phần mà không đúng trọn vẹn. Di truyền chỉ là hệ quả mà không phải là nguyên cớ.

Ví dụ một người thích uống rượu thì trong kiếp tới, họ sẽ bị thu hút vào gia đình mà họ có thể thỏa mãn thèm muốn ấy. Thuyết di truyền khi đó nói rằng họ nghiện rượu vì cha nghiện, nói khác đi họ nhận một thân xác có khuynh hướng thích rượu chè. Nói như vậy đúng nhưng chưa đủ vì nó bỏ qua lý do tại sao họ lại thừa hưởng thân xác đó và xem thuyết di truyền là nguyên cớ đầu tiên thay vì chỉ là hệ quả của một nguyên nhân sâu xa hơn.

Hay lấy ví dụ một người kiếp vừa qua là nhạc sĩ, vậy trong kiếp sắp tới họ cần có một thân xác và bộ não nhạy cảm, vì thế họ cần tái sinh vào gia đình mà chẳng hạn như bà mẹ có khiếu về nhạc, để họ thừa hưởng được loại thân xác đặc biệt của bà, hay của bà ngoại (của ai thì không quan trọng lắm). Đa số mọi người sẽ lập tức nói: “Anh có khiếu âm nhạc nhờ mẹ”, trong khi thực ra điều đó chỉ đúng một phần. Anh ta đã có sẵn khiếu về âm nhạc từ lâu trước khi gặp mẹ, mẹ anh chỉ là phương tiện cho anh biểu lộ khả năng về âm nhạc ở cõi trần trong kiếp hiện tại mà thôi.

Cá tính và năng khiếu có phải do di truyền?

Lẽ tự nhiên thuyết di truyền thỏa mãn được đa số người vì họ chưa có khả năng nhớ lại những kiếp trước và bác bỏ thuyết luân hồi, nhưng đối với ai có thể nhớ lại được thì rõ ràng là di truyền phải được xem như là hệ quả chứ không phải là nguyên nhân, và giữa hai điều có sự khác biệt rất lớn.

Nói về thuyết luân hồi, một số người bác bỏ nó vì họ không thể nhớ lại những kiếp trước, họ xem việc không có hồi ức là chứng cớ đủ cho việc không có kiếp đã qua. Dầu vậy, nếu hỏi bạn chính xác là bạn đã làm gì vào một ngày cụ thể nào đó của 15 năm trước thì bạn có nhớ được không? Bạn sẽ không nhớ được nhưng bạn biết rõ là bạn đã sống qua những ngày ấy. Bởi vì mỗi kiếp sống linh hồn lại có một thân xác mới, một bộ não hoàn toàn mới mẻ và bộ não là bộ nhớ duy nhất mà thân xác đó có. Như vậy, bộ não không thể nhớ được những chuyện đã xảy ra trước khi nó có, thậm chí nó cũng không thể nhớ được nhiều chuyện xảy ra khi nó đã tồn tại. Tuy nhiên, trong mỗi người chúng ta có vài cơ quan mà khi áp dụng phương pháp của khoa huyền bí học, ta có thể khiến chúng linh hoạt và nhớ lại được kiếp trước không cần phải nhờ vào não bộ. Đó là lý do tại sao và cách thức mà các vị đạo đồ nhớ lại những tiền kiếp.

Đức Thầy Moreward – Vị Chân Sư

Comments

comments