Lời hay ý đẹp

Lời hay ý đẹp, các câu nói nổi tiếng

Thiền và 12 giá trị đúng nghĩa của cuộc sống

Thiền và 12 giá trị đúng nghĩa của cuộc sống

0
1. Hòa Bình Hoà bình không chỉ là sự vắng bóng của chiến tranh. Nếu mỗi người đều cảm thấy bình yên ở trong lòng...
Yêu vô điều kiện bằng cách nào?

Yêu vô điều kiện bằng cách nào?

0
Tình yêu vô điều kiện là sự thực hành, nó không phải là một trạng thái đạt được hay điều gì để hoàn thành...