Phim khai tri 2

Phim khai trí (2)

0
Phần 8 – Thiền định, Phần 9 – Du hành cõi trung giới, Phần 10 – Toán học của Thượng Đế, Phần 11/1 – Tiến hóa, Phần 11/2 – Kích hoạt DNA, Phần 12 – Lịch sử loài người, Phần 14 – Mặc khải từ núi
Nhung chieu khong gian

Phim khai trí (1)

0
Tư tưởng, Luân xa, Dẫn kênh, Năng lượng âm dương, Cội nguồn quá khứ, Bông hoa sự sống, những chiều không gian