Home Con người

Con người

Các bài viết về con người, sự sống, cái chết, luân hồi, các thể của con người, các giống dân và lịch sử phát triển

Luân hồi (Reincarnation) – Annie Besant

0
Cuốn sách cung cấp cho ta những hiểu biết về luân hồi: ý nghĩa thực sự cảu luân hồi là gì ? Điều gì...

Thích Nhất Hạnh

Thích Nhất Hạnh (tên khai sinh Nguyễn Xuân Bảo, sinh ngày 11 tháng 10 năm 1926) là một thiền sư, giảng viên, nhà văn...

Three Lives – Lobsang Rampa

0
Ba đời sống - (Three Lives – Lần đầu xuất bản năm 1977) của Lobsang Rampa  chu kỳ của cuộc sống của ba người...

The Saffron Robe – Lobsang Rampa

0
Chiếc áo cà sa - (The Saffron Robe – Lần đầu xuất bản năm 1966) cái nhìn sâu sắc hơn nữa vào cuộc sống...

Vòng tái sinh – H.K. Challoner

0
Quyển The Wheel of Rebirth, tác giả H.K.Challoner khác với đa số các sách về luân hồi và nhân quả thường gặp ở điểm không...

Những chuyện luân hồi hiện đại – Edgar Cayce

0
Tải sách Những chuyện luân hồi hiện đại tại đây