Home Khả năng con người Chữa bệnh bằng năng lượng

Chữa bệnh bằng năng lượng

Chữa bệnh bằng năng lượng

Bàn tay ánh sáng

Bàn tay ánh sáng – Barbara Ann Brennan

Cuốn sách Bàn tay ánh sáng của Barbara Ann Brennan tập trung vào nghệ thuật chữa bệnh thông qua những phương pháp vật lý...
Chua benh bang nang luong

Chữa bệnh bằng màu sắc

Cách dùng mầu trị bệnh dựa trên sự kiện là năng lực theo sau tư tưởng. Mầu là ánh sáng, là năng lực sinh động mà không tĩnh, những mầu khác nhau rung động theo những tần số khác nhau