Giáo dục và ý nghĩa cuộc sống – Krisnamuti

0
Nội dung   CHƯƠNG I: GIÁO DỤC VÀ Ý NGHĨA CỦA SỐNG CHƯƠNG II: LOẠI GIÁO DỤC ĐÚNG ĐẮN CHƯƠNG III: TRÍ NĂNG, UY QUYỀN VÀ THÔNG MINH CHƯƠNG...

Muốn vào hàng đệ tử chân sư – Krishnamurti

0
Tải sách Muốn vào hàng đệ tử chân sư

Bàn về bản ngã – Krishnamurti

0
Tải sách Bàn về bản ngã tại đây!

Giáo dục và ý nghĩa của cuộc sống – Krishnamurti

0
Hoàn toàn có thể ví cuốn sách Giáo Dục Và Ý Nghĩa Cuộc Sống của J.Krishnamurti như vậy, vì giá trị quý giá ẩn...

Krishnamurti

0
Jiddu Krishnamurti hay J. Krishnamurti, (12 tháng 5 năm 1895–17 tháng 2 năm 1986) là một tác giả và nhà diễn thuyết nổi tiếng...

Dưới Chân Thầy – Krisnamurti

0
Vâng lệnh Tôn Sư, mỗi đêm Ngài Leadbeater xuất vía (xuất hồn) dẫn Krishnamurti (tác giả quyển sách này lúc đó mới 13 tuổi) đến Đức Chân Sư Kuthumi để nghe Ngài dạy Đạo. Mỗi lần Đức Thầy chỉ dạy khoảng 15 phút rồi tóm bằng một hoặc nhiều câu để Krishnamurti học thuộc lòng. Sớm hôm sau Krishnamurti phải nhớ lại để viết ra.