Erono Mundasep

0
Erono Mundasep sinh năm 1948 tại vùng Verkhne-Sermenevo, Nga. Ông vừa là Viện sỹ vừa là tiến sỹ y khoa, Giáo sư và là...