Du hành qua các vùng tâm thức – Brian Weiss

0
Một vị Tăng ở Tây tạng đã nói với tác giả rằng cuộc đời chỉ là một sân khấu. Diễn tại sân khấu này,...
tác giả ANNIE BESANT

Ba con đường dẫn đến sự hợp nhất thiêng liêng- Annie Besant

0
Chúng ta luôn biết rằng tất cả là một, mọi việc chúng ta làm, con đường chúng ta đi đều với mục đích cuối...

Bạch Liên

Tác giả Bạch Liên tên thật là Phạm Ngọc Đa (1900-1980) là thầy giáo tại trường Nam Tiểu Học ở Châu Đốc. Đến năm...

Dưới Chân Thầy – Krisnamurti

0
Vâng lệnh Tôn Sư, mỗi đêm Ngài Leadbeater xuất vía (xuất hồn) dẫn Krishnamurti (tác giả quyển sách này lúc đó mới 13 tuổi) đến Đức Chân Sư Kuthumi để nghe Ngài dạy Đạo. Mỗi lần Đức Thầy chỉ dạy khoảng 15 phút rồi tóm bằng một hoặc nhiều câu để Krishnamurti học thuộc lòng. Sớm hôm sau Krishnamurti phải nhớ lại để viết ra.