Các bậc chân sư Yogi Ấn Độ- Yogananda

0
Quyển hồi ký này của tu sĩ  Yogananda có một giá trị độc đáo vì nó là một trong những tác phẩm nói về...

Xứ Phật huyền bí (Tự truyện của một Yogi) – Yogananda

0
Trong cuốn sách Tự truyện của một nhà Yogi của tác giả Yogananda, ông đã kể lại nhiều câu chuyện của các vị thánh,...
tác giả Yogananda

YOGANANDA

0
Paramahansa Yogananda ( 5 tháng 1 năm 1893–tháng 7 năm 1952), là một yogi người Ấn Độ. Ông là người khởi xướng việc đem...

Xứ Phật huyền bí – Yogananda

0
Sứ Phật huyền bí

Các bậc chân sư yogi Ấn Độ – Yogananda

0
Các bậc chân sư yogi Ấn Độ