Đăng ký lớp hướng dẫn thiền miễn phí tại HN

Thông tin về hướng dẫn thiền cơ bản miễn phí tại Hà Nội của Cộng đồng Thiền Việt Nam – VMC. Địa điểm: 116 Trần...

Đăng ký lớp hướng dẫn thiền miễn phí tại Hà Nội 2022

Thông tin về hướng dẫn thiền cơ bản miễn phí tại Hà Nội của Cộng đồng Thiền Việt Nam – VMC. Địa điểm: 116 Trần...

Khóa thiền offline K79 – 03 buổi tối (19h-21h) – Từ ngày 29-31/08/2022

VMC tổ chức khóa hướng dẫn Thiền Offline K79 theo lịch như sau: - Thời gian: 03 buổi tối (19h-21h) – Từ ngày 29-31/08/2022 - Địa...

K76 Online – Khóa hướng dẫn thiền miễn phí

VMC tổ chức khóa hướng dẫn Thiền Online K76e theo lịch như sau: – Thời gian: 03 buổi tối (19h30-21h30) – Từ ngày 05/10 –...

VMC mở lớp thiền trên Hệ thống Elearning

VMC mở lớp thiền trên Hệ thống Elearning Các bạn thân mến, Khi tham gia khóa thiền này, các bạn sẽ hoàn toàn chủ động sắp...

Thông báo tạm dừng hoạt động thiền nhất thể và các lớp hướng dẫn...

Bắt đầu từ ngày 05/05/2021, VMC tạm hoãn các hoạt động Thiền Nhất Thể và các lớp hướng dẫn Thiền cho đến khi có...