Chapter of life – Lobsang Rampa

Các chương của cuộc đời – (Chapters of Life – Lần đầu xuất bản năm 1967) Lobsang nói về các chiều, về các thế giới song song và những lời tiên tri, cung cấp cho người đọc một sự hiểu biết sâu sắc hơn. Lobsang cũng trả lời các câu hỏi về tôn giáo và Kitô giáo. Tôn giáo phục vụ một mục đích mà nhiều người bỏ qua khi chúng ta có thể thấy rõ xã hội và cộng đồng đang ngày càng mục nát.

Tải sách Chapter of life

Comments

comments