CHƯƠNG 26: CÁC QUY TẮC SỐNG ĐÚNG

Giờ chúng ta sẽ thiết lập cái gọi là “Các Quy tắc Sống Đúng”. Đây hoàn toàn là những quy tắc cơ bản, nhưng quy tắc chắc chắn là “bắt buộc”. Ngoài ra bạn nên thêm vào các quy tắc của riêng mình. Đầu tiên ta sẽ cùng viết chúng ra, rồi sau đó sẽ đi vào nghiên cứu sâu từng quy tắc thật cẩn thận để có thể thấy được những lý do ẩn sau chúng. Và đây là các quy tắc:

 1. Sống đúng với bản thân mình.
 2. Không phán xét người khác.
 3. Làm mọi việc đúng hẹn.
 4. Không tranh luận về tôn giáo cũng không chế giễu niềm tin của người khác.
 5. Giữ tôn giáo của riêng bạn và thể hiện sự khoan dung hoàn toàn với những người thuộc tôn giáo khác.
 6. Kiểm soát sự say mê “ma thuật”.
 7. Không uống các chất gây nghiện và sử dụng chất kích thích.

Giờ chúng ta sẽ xem xét các quy tắc này một cách chi tiết hơn nhé?

We are going to set down now what we term “Rules for Right Living.” These are completely basic rules, rules which are definitely a “must.” To them you should add your own rules. First we will set them down and then we will go over them again examining them more carefully so that we may perhaps have some insight into the reasons behind them. Here they are then:

    1. Do as you would be done by.
    2. Do not judge others.
    3. Be punctual in all that you do.
    4. Do not argue about religion nor scoff at the beliefs of others.
    5. Keep to your own religion and show complete tolerance to those who are of the different religion.
    6. Refrain from dabbling in “magic.”
    7. Refrain from taking intoxicating drinks, and drugs.

Shall we have a look at these rules in somewhat greater detail?

Chúng ta đã nói rằng “Sống đúng với bản thân”. Chà, thế là đủ tốt bởi nếu bạn sở hữu những năng lực bình thường, bạn sẽ không tự đâm sau lưng mình, không tự lừa dối bản thân hay tự dung nạp quá tải. Nếu bạn là một người bình thường thì bạn sẽ thích chăm sóc bản thân nhiều nhất có thể. Còn nếu biết chăm sóc người bên cạnh như chính mình là bạn đang sống theo “Quy Tắc Vàng”. Nói cách khác, hãy “Sống đúng với bản thân”. Nó sẽ giúp bạn, nó hiệu quả. Kể cả về mặt công việc với những người bình thường nó cũng hiệu quả. Nếu ai đó không thể chấp nhận sự thuần khiết trong suy nghĩ và động cơ của bạn, thì sau khi bạn phải nhẫn nhịn trong im lặng hai, hoặc, nhiều nhất, ba lần, bạn sẽ được khuyên nên tránh sự hiện diện của người kia. Ở thế giới bên ngoài thế giới mà chúng ta đang sống này, ta không thể gặp những người đối nghịch với mình, những người không đồng điệu với mình. Nhưng không may là trên Trái Đất này chúng ta vẫn phải gặp một số kẻ khá kinh khủng, tuy nhiên không nhất thiết phải chọn tránh họ mà chỉ làm khi thực sự cần thiết. Vì vậy – sống đúng với con người mình và tính cách của mình sẽ giúp bạn đứng vững, nó sẽ như một ngọn đèn được thắp lên cho tất cả mọi người. Bạn sẽ được biết đến như một người làm việc tử tế, là một người giữ lời hứa. Thế nên nếu bạn bị dối lừa, kẻ dối lừa đó sẽ không bao giờ có được sự đồng cảm. Nhân tiện liên quan đến điều này, cũng tốt để luôn nhớ rằng ngay cả những kẻ lừa đảo vĩ đại nhất cũng chưa từng mang được xu nào sang thế giới bên kia!

We said “Do as you would be done by.” Well, that is good enough because if you are in possession of your normal faculties you would not stab yourself in the back, nor would you swindle yourself or overcharge yourself. If you are a normal person you like to look after yourself as much as possible. You will be living according to “The Golden Rule” if you look after your neighbour as you would yourself. In other words, do as you would be done by. It helps, it works out. This turning the other cheek business works out with normal people. If some person cannot accept your purity of thought and motive, then after you have suffered in silence two, or, at most, three times, you would be well advised to keep free of that person’s presence. In the world beyond this life we cannot meet those who are opposed to us, those with whom we are not in harmony. Unfortunately we have to meet some pretty horrible people while on Earth, but we need not do so from choice but only from sheer necessity. So — do as you would be done by and your character will stand you in good stead, and will be as a shining light to all men and to all women. You will be known as a person who does good, as a person who keeps a promise, so that if you are swindled the swindler will never get any sympathy. In connection with this, it is good to remember that not even the biggest swindlers can take a single cent away from this life!

Chúng ta cũng đã đề cập rằng “Đừng đánh giá người khác”. Biết đâu bạn lại có thể ở vị trí tương tự người mình đã phán xét hoặc lên án. Bạn biết về hoàn cảnh liên quan đến các vấn đề của mình, nhưng không ai khác, ngay cả người gần gũi và thân thương nhất với bạn có thể chia sẻ những suy nghĩ trong tâm hồn bạn. Không ai cả, ít nhất là trên Trái Đất này, có thể hoàn toàn đồng điệu với người khác. Có thể bạn đã kết hôn, có thể bạn rất hạnh phúc với người bạn đời của mình, nhưng ngay cả như vậy, ngay cả trong những cuộc hôn nhân hạnh phúc nhất, đôi khi người này vẫn làm điều gì đó giấu người kia. Thường thì thậm chí còn không thể giải thích động cơ mà họ làm như thế.

We also say “Do not judge others.” You may yet be in a similar position to the person whom you have judged or condemned. You know the circumstances relating to your own affairs, but no one else does, not even the person who is nearest and dearest to you can share the thoughts of your soul. No one, upon this Earth at least, can be completely in harmony with another person. Possibly you are married, possibly you are very happy with your partner, but even so, even in the happiest marriages, sometimes a partner will do something which is completely mystifying to the other. Often it is not even possible to explain one’s motives.

“Kẻ nào trong trắng nhất trong các con hãy là người ném viên đá đầu tiên” hay “Kẻ cùng trong lồng kính thì không nên ném đá”. Đây là những giáo lý tuyệt vời vì chẳng ai trong trắng hoàn toàn cả. Nếu ai đó hoàn toàn trong sạch, hoàn toàn vô tội, thì họ đã chẳng thể ở lại Trái Đất già nua tồi tệ này của chúng ta, vì vậy bảo rằng ai vô tội thì hãy ném đá thì chẳng ai được ném cả.

Chúng ta hãy thẳng thắn với nhau về mọi thứ lộn xộn trên Trái Đất này. Mọi người đến đây để học hỏi, nếu chẳng có gì để học thì họ sẽ chẳng tới làm gì, tất cả họ sẽ đến một nơi tốt hơn. Tất cả chúng ta đều phạm sai lầm, nhiều người bị đổ lỗi cho những điều họ chẳng dính líu, nhiều người chẳng nhận được kết quả tốt lành cho những điều tử tế họ làm. Vậy thì đã  sao? Đến khi chúng ta rời khỏi Trái Đất này, rời ngôi trường đào tạo của mình, ta sẽ thấy rằng các chuẩn mực là hoàn toàn khác biệt, chúng sẽ không được tính bằng bảng Anh, không phải bằng đô la, cũng không phải peso hay rupee; Vậy thì chuẩn mực lúc đó là gì? Chúng ta khi ấy sẽ được đánh giá theo giá trị thực của mình. Vì vậy – đừng phán xét người khác.

“Let the innocent among you be the first to cast a stone.” “People in glass houses should not throw stones.” These are very good teachings because no one is completely innocent. If anyone was completely pure, completely innocent, they could not stay on this bad old Earth of ours, so by saying that the innocent only should throw stones, then there is no one to throw stones.

We are, quite bluntly, all in very much of a mess down here on Earth. People come here to learn things, if they had nothing to learn they would not come here, they would go to a better place altogether. We all make mistakes, many of us get blamed for things which we have not done, many of us do not get credit for the good which we have done. Does it matter? Later, when we leave this Earth, when we leave our training school, we shall find that the standards are very different indeed, the standards will not be in pounds sterling, nor in dollars, nor pesos or rupees; the standards? We shall then be assessed at our true worth. So — do not judge others.

Quy tắc thứ ba của chúng ta – “Làm mọi việc đúng hẹn”, có thể khá bất ngờ với bạn, nhưng đó là một quy tắc hợp lý. Người ta sắp xếp để làm nhiều việc, họ có kế hoạch của mình, có không gian và thời gian cho mọi thứ. Thế nên khi không đúng hẹn ta có thể làm đảo lộn các kế hoạch và ý tưởng của họ, vì sai hẹn ta có thể gây ra sự phẫn nộ trong người phải chờ đợi quá lâu. Nếu ta tạo ra sự phẫn nộ và thất vọng thì họ có thể sẽ đi theo một cách khác với kế hoạch ban đầu. Điều đó có nghĩa là bằng cách sai hẹn, ta khiến người khác thực hiện một hành động không theo kế hoạch ban đầu, và đó là trách nhiệm của chúng ta.

Đúng hẹn có thể tạo thành thói quen như sai hẹn vậy, nhưng đúng hẹn là gọn gàng, là kỷ luật của cơ thể, của tinh thần và của linh hồn. Đúng hẹn thể hiện sự tôn trọng đối với chính mình vì điều đó có nghĩa là người đó có thể giữ lời, thể hiện sự tôn trọng người khác vì trong trường hợp đó, chúng ta đúng hẹn vì chúng ta tôn trọng người khác. Đúng hẹn, vì thế, là một đức tính rất đáng để trau dồi. Đó là một đức tính làm tăng trạng thái tinh thần và tâm linh của chúng ta.

Our third rule — “Be punctual in all you do” may be rather a surprise to you, but it is a logical rule. People arrange to do things, people have their plans, and there is a time and a place for everything. In being unpunctual we may upset the plans and ideas of the other person, in being unpunctual we may build up some resentment in the person who has been kept waiting so long, and if we build up resentment and frustration that person may take a different course to that which originally was the one planned. That means that by being unpunctual we have caused another person to take a course of action not originally planned, and that is our responsibility.

Punctuality can be a habit quite as much as can unpunctuality, but punctuality is tidy, it is the disciplining of the body, of the spirit and of the soul too. Punctuality shows respect for oneself because it means that one is able to keep one’s word, and it shows respect for others because in that case we are punctual because we respect others. Punctuality, then, is a virtue which is well worth cultivating. It is a virtue which increases our own mental and spiritual status.

Giờ thì về tôn giáo; Thật sự sai lầm khi chế giễu tôn giáo của người khác. Bạn tin ĐIỀU NÀY, còn người khác tin ĐIỀU KIA. Cách bạn gọi Thượng Đế thì có gì quan trọng? Thượng Đế là Thượng Đế dù bạn gọi Ngài thế nào. Bạn có thể tranh luận về hai mặt của một đồng xu? Thật không may trong suốt lịch sử của nhân loại đã có quá nhiều suy nghĩ tồi tệ về tôn giáo – tôn giáo chỉ nên dẫn người ta tới những suy nghĩ tốt lành mà thôi.

Chúng tôi lặp lại một chút về tôn giáo trong Quy tắc số 5, bởi vì chúng tôi nói rằng người ta nên giữ tôn giáo của chính mình. Rất hiếm khi thay đổi. Khi ở trên Trái Đất là ta đang ở giữa dòng – giữa dòng đời và thật không khôn ngoan khi chúng ta đổi ngựa giữa dòng!

Now about religion; it is wrong indeed to scoff at another person’s religion. You believe THIS, another person believes THAT. Does it matter what you call God? God is God whatever He is called. Can you argue about the two sides of a coin? Unfortunately throughout the history of mankind there has been too much bad thought about religion — about religion which should cause only good thought.

We repeat to a certain extent this rule about religion in Rule number 5, because we say that one should keep to one’s own religion. It is rarely wise to change. While upon Earth we are in midstream, the midstream of life, and it is not wise to change horses in midstream!

Hầu hết chúng ta đến Trái Đất này đều mang sẵn một kế hoạch nhất định trong tâm thức. Vì hầu hết chúng ta muốn phải tin vào một tôn giáo nào đó hoặc một hình thức niềm tin nào đó hay một nhánh của tôn giáo nào đó, nên trừ khi có những lý do cực kỳ mạnh mẽ, còn không, việc thay đổi tôn giáo của một người là không hề khôn ngoan.

Ta hòa nhập với tôn giáo như hòa nhập với ngôn ngữ từ khi còn nhỏ. Thế nên việc học một ngôn ngữ luôn khó thêm khi họ lớn tuổi, việc tiếp thu các sắc thái của một tôn giáo khác sẽ khó hơn.

Most of us came to this Earth with a certain plan in mind. For most of us that entailed believing in a certain religion or a certain form or branch of religion, and unless there are the strongest of strong reasons it is unwise to change one’s religion.

One assimilates religion as one assimilates the language when young. Just as it is always harder to learn a language when one is older, so is it harder to be able to absorb the nuances of a different religion.

Cũng là sai lầm khi cố gắng gây ảnh hưởng đến người khác để thay đổi tôn giáo của họ. Những gì phù hợp với bạn có thể không phù hợp với họ. Hãy nhớ Quy tắc 2 và đừng phán xét người khác. Bạn không thể đánh giá tôn giáo nào sẽ phù hợp với họ trừ khi bạn có thể đi vào da thịt anh ta, vào tâm thức anh ta cũng như vào tâm hồn anh ta. Nếu không có khả năng để làm điều đó thì thật không khôn ngoan để can thiệp, làm suy yếu hoặc chế giễu niềm tin tôn giáo của họ. Cũng như quy tắc “Hãy sống như chính mình”, chúng ta nên thực sự khoan dung, để họ hoàn toàn tự do tin và thờ cúng cái gì họ cho là phù hợp. Chúng ta phẫn nộ khi bị can thiệp, vì vậy chúng ta cũng hãy hiểu rằng họ cũng có thể bực điều đó.

It is also wrong to try to influence another person to change to a different religion. What may be suitable for you may not be suitable for the other person. Remember Rule 2, and do not judge others. You cannot judge what religion will suit another person unless you can get inside his skin, get inside his mind, and get inside his soul as well. Lacking the ability to do that, it may be considered an unwise thing indeed to interfere with, to weaken, or to scoff at the religious beliefs of another. Just as we should do as we would be done by, we should give full tolerance, full freedom to another person to believe and worship as he or she thinks fit. We should resent interference ourselves, so let us realize that the other person may resent it also.

Quy tắc số 6 là “Kiểm soát sự say mê ma thuật” vì nhiều hình thức ma thuật có hại. Rất nhiều, rất nhiều điều trong thế giới huyền bí có thể gây hại vô cùng nếu một người nghiên cứu mà không có hướng dẫn.

Một nhà thiên văn học sẽ không bao giờ quan sát mặt trời qua kính viễn vọng năng lượng cao mà không có biện pháp phòng ngừa phù hợp, thực tế là có vài bộ lọc ánh mặt trời tương thích được lắp trước ống kính. Kể cả nhà thiên văn học kém nhất cũng sẽ biết rằng nhìn chằm chằm vào mặt trời qua kính viễn vọng năng lượng cao sẽ dẫn đến mù lòa. Theo cách tương tự, lao vào những điều huyền bí mà không được đào tạo phù hợp, không có hướng dẫn phù hợp, có thể dẫn đến suy nhược thần kinh và một loạt các triệu chứng rất khó chịu.

Chúng tôi hoàn toàn phản đối việc lấy các bài tập Yoga phương Đông để cố gắng hành hạ một cơ thể phương Tây tội nghiệp theo mấy tư thế đó. Những bài tập này được thiết kế cho cơ thể phương Đông đã được huấn luyện từ nhỏ, và nó có thể gây hại vô cùng với khi người đó khi họ cố gắng vặn vẹo loạn xạ đống cơ bắp bầm dập chỉ vì bài tập có tên là yoga. Chúng ta hãy nghiên cứu huyền bí học, bằng mọi cách, nhưng chúng ta hãy nghiên cứu nó một cách hợp lý và có hướng dẫn.

Rule number 6 is — “Refrain from dabbling in magic.” That is because many forms of “magic” are harmful. There are many, many things in occultism which can harm one immensely if one studies without guidance.

An astronomer would never gaze at the sun through a high powered telescope without taking suitable precautions, without, in fact, having some suitable sun filters in front of the lens. Even the poorest astronomer would know that gazing upon the sun through a high powered telescope would result in blindness. In much the same way, dabbling in the occult without suitable training, without suitable guidance, can lead to nervous breakdown, can lead to a whole host of thoroughly unpleasant symptoms.

We are definitely opposed to the practice of taking Eastern Yogic exercises and trying to torture a poor Western body into some of those postures. These exercises are designed for the Eastern body which has been schooled in these postures from the very earliest days, and it can harm one immensely to get oneself in a contorted mess of bruised muscles just because the exercise has a yogic title. Let us study occultism, by all means, but let us study it sensibly and with guidance.

Chúng tôi không khuyên ai đó “đến gần với cái chết” hay thực hành những bài tập tương tự. Bạn có thể tập, đương nhiên, và tập mỗi ngày, nhưng đó là một vấn đề có thể gây đau đớn và có hại ở cả hai mặt trừ khi nó được thực hiện dưới sự giám sát của một người được đào tạo.

Một số người nghiên cứu tờ báo hàng ngày để xem dự báo chiêm tinh của họ là gì cho ngày hôm đó! Rất nhiều người, không may, tiếp nhận những dự báo này một cách hoàn toàn nghiêm túc và áp dụng vào cuộc sống của họ. Chiêm tinh là một thứ vô dụng và nguy hiểm, trừ khi nó được một nhà chiêm tinh học đủ tài phân tích dữ liệu chính xác, và phí dịch vụ cho họ sẽ thực sự cao vì cần có lượng kiến ​​thức khổng lồ cũng như mất nhiều thời gian để tính toán. Nếu chỉ lấy dấu hiệu của Mặt Trời, hay Mặt Trăng, hay màu tóc, hoặc ngón chân vểnh lên hay cụp xuống thì không đủ thông tin, người ta chỉ có thể phân tích chính xác khi họ được đào tạo và đủ dữ liệu. Thế nên, trừ khi bạn gặp được nhà chiêm tinh học được đào tạo, kiên nhẫn và có thời gian hay trừ khi bạn có nhiều tiền để trả cho thời gian và trí tuệ đó, còn không thì chúng tôi khuyên bạn không nên mò mẫm trong chiêm tinh học. Bởi chính nó có thể làm hại bạn. Thay vào đó hãy chỉ nghiên cứu những gì thuần khiết và vô tư như Khóa học này chẳng hạn. Chúng tôi mạo muội viết ra đây với sự khiêm tốn để sau tất cả, Khóa học sẽ không gì khác ngoài sự giải thích của các quy luật tự nhiên, các luật liên quan đến việc thở và đi bộ.

We do not advise one to “commune with the dead” or do other remarkable practices of that type. It can be done, of course, and is done every day, but it is a matter which can be thoroughly painful and harmful to both sides unless it is done under the competent supervision of a trained person.

Some people study the daily newspaper to see what their horoscope is for that day! Many people, unfortunately, take these forecasts absolutely seriously and model their life upon them. A horoscope is a useless and dangerous thing unless prepared according to exact natal data by a competent astrologer, and the cost of such astrologer’s services would be high indeed because of the considerable knowledge required and the long long time which the computations would take. It is not enough to take the Sun sign or the Moon sign, or the colour of one’s hair, or whether one’s toes turn up or not, one can do it exactly only if one has the training and the data. So, unless you know of an astrologer who has that training, and patience and the time available, and unless you have an ample supply of money with which to pay for all this time and knowledge, we suggest you do not dabble in astrology. It can cause you harm. Instead study only that which is pure and innocent such as, we venture to say with due modesty, this Course which is, after all, but an exposition of natural laws, laws which relate even to breathing and to walking.

Nguyên tắc sau cùng của chúng ta là “Không uống các chất gây nghiện và sử dụng chất kích thích.”. Ồ, có lẽ chúng ta đã nói quá đủ trong suốt Khóa học này rồi để bạn nhận thấy sự nguy hiểm của việc không định hướng được việc điều khiển thể vía rời khỏi thể xác, và làm choáng váng nó.

Uống chất gây nghiện làm tổn thương linh hồn, chúng làm biến dạng các ấn tượng được truyền qua Sợi Chỉ Bạc, làm suy yếu cơ chế của bộ não, nơi mà ta phải nhớ rằng nó không chỉ là một trạm tiếp nhận và truyền dẫn liên quan đến việc chỉ huy cơ thể trên Trái Đất mà còn tiếp nhận kiến thức từ thế giới tâm linh.

Các chất kích thích thậm chí còn tệ hơn, bởi chúng tạo thành thói quen. Nếu một người sẽ sử dụng ma túy, thì anh ta sẽ từ bỏ tất cả những gì đã khao khát trong cuộc sống này, thay vào đó là đồ uống gây nghiện và chất kích thích làm cho họ phải luân hồi liên tục trên Trái Đất đến khi trả hết những nhân quả do thói quen ngu ngốc đó đã tạo ra.

Our last rule was “Refrain from taking intoxicating drinks, or drugs.” Well, we should have said enough throughout this Course to let you realize the dangers of driving the astral body willy-nilly from the physical body, and — as it were — stunning it.

Intoxicating drinks harm the soul, they distort the impressions transmitted through the Silver Cord, they impair the mechanism of the brain which, we must remember, is but a receiving and transmitting station concerned with the manipulation of the body up on Earth and the receipt of knowledge in the world beyond.

Drugs are even worse, for drugs are even more habit forming. If one is going to take to drugs, then one is in effect abandoning all that one aspires to in this life, and in giving way to the false blandishments of intoxicating drinks and drugs one may be paving the way for life after life upon Earth, until one has thoroughly worked out the kharma which that silly, silly habit has built up for us.

Mọi kiếp sống đều nên có trật tự, có kỷ luật. Một người theo tôn giáo, nếu anh ta tuân thủ niềm tin của mình thì đó là một hình thức kỷ luật tâm linh hữu ích. Ngày nay người ta thấy các băng đảng thiếu niên ở tất cả các thành phố trên thế giới. Trong Thế chiến II, mối quan hệ gia đình bị suy yếu; Có lẽ người cha đã tham gia chiến tranh và người mẹ làm việc trong một nhà máy, kết quả là những đứa trẻ phải chơi ngoài phố mà không có sự giám sát của người lớn và bọn chúng tập hợp lại thành các băng đảng, chúng tự tạo ra hình thức kỷ luật của riêng chúng, đó chính là luật rừng. Chúng tôi tin rằng chừng nào còn chưa có kỷ luật từ tình yêu của cha mẹ và kỷ luật tôn giáo, thì tội phạm tuổi thành niên sẽ tiếp tục và gia tăng. Nếu tất cả chúng ta đều có kỷ luật tinh thần, chúng ta có thể làm gương cho những người không có, vì thế hãy nhớ rằng, kỷ luật là điều cần thiết. Đó là kỷ luật để phân biệt một đội quân được đào tạo nghiêm túc với một đám đông ô hợp.

All life should be ordered, all life should have discipline. A religious belief, if one adheres to one’s belief, is a useful form of spiritual discipline. One sees nowadays teenage gangs in all the cities of the world. Through World War II home ties were weakened; perhaps the father went to the war and the mother worked in a factory, with the result that young, impressionable children played on the streets without any adult supervision, and these young, impressionable children banded together into gangs, they made their own form of discipline, the discipline of gangsterdom. We believe that until the discipline of the love of parents, and the discipline of religion can take over, then teenage crime will continue and increase. If we all have mental discipline we may be able to set some sort of example to those who have not, for, remember, discipline is essential. It is discipline that distinguishes a highly trained army from a disorganized rabble.

Người dịch: Từ Ngọc Thành

Biên tập: VMC

Comments

comments