Chương L- Trí Tuệ Người Xưa – Losang Rampa

LAMP – NGỌN ĐÈN

Đối với người phương Đông ngọn đèn tương tự như sinh mệnh. Một ngọn đèn được thắp lên trong một khoảng thời gian ngắn, rồi sau đó khi dầu đã cạn kiệt, lửa lắng dần và tắt hẳn, có thể là cùng với một vệt khói mỏng thoát ra từ chiếc bấc vẫn còn cháy âm ỉ.

Ngọn đèn thường được sử dụng trong Giáo lý phương Đông để biểu trưng cho ngọn lửa của sự sống, thể hiện tính tạm thời của sự sống trên Trái đất, và cũng ngụ ý rằng chúng ta, khi sống trên Trái Đất, nên mang ánh sáng đến cho những người xung quanh.

Một người phương Đông tiến bộ thường được ví như chiếc đèn đặt trong khoảng không lặng gió, nơi không có những luồng gió hỗn loạn khiến cho ngọn lửa bập bùng.

Phương Đông cũng có câu thắp lên một ngọn nến tốt hơn là nguyền rủa bóng tối, có nghĩa là ngay cả một chút ánh sáng chập chờn của ngọn nến vẫn tốt hơn là không có chút ánh sáng nào. Vì vậy mỗi người trong chúng ta, dù mới mới bước đi trên Con đường Tâm linh, vẫn có thể đóng góp chút gì đó cho sự tiến bộ của nhân loại bằng cách lan toả ánh sáng tâm linh của mình, để những người muốn noi gương ta có thể tìm thấy con đường được soi sáng bằng hành động và tinh thần của ta.

Xin nhớ rằng hành động được gọi là tự sát của các nhà sư Phật giáo, những người tẩm mình trong xăng và tự thiêu, một lần nữa tuân theo một quan niệm Phật giáo cổ, đó là thà dập tắt ngọn lửa sự sống còn hơn là để ngọn lửa tinh thần ấy bị vấy bẩn và hạ nhục. Vì vậy, các nhà sư hay ni Phật giáo tự thiêu như những ngọn đèn sống tin rằng khi làm như vậy, họ đang thực hiện một cử chỉ cao cả để phản đối những cái làm xấu xa, cản trở quyền tự do ý chí và tự do tín ngưỡng của con người.

Khi viết những cuốn sách của mình, những cuốn sách chân thực – nhân tiện xin nói là tất cả những điều tôi viết đều là thực và là trải nghiệm của cá nhân tôi, –  xin nói lại là khi viết những cuốn sách của tôi, đặc biệt là cuốn Bạn Là Mãi Mãi và cuốn này, động lực của tôi là “Thắp lên ngọn nến” với hy vọng, ngay cả một ngọn lửa chập chờn cũng có thể giúp đỡ và dẫn hướng cho những người chưa tìm được lối đi.

Lamp is often used in Eastern Teachings to symbolise the flame of life, to symbolise the impermanence of existence on Earth, and to symbolise also that we, by that life on Earth, should bring a little illumination to others around us.

An advanced Easterner is often likened to a lamp standing in a draught-free atmosphere where there are no turbulent currents of air to make the flame flicker.

It is also frequently stated in the Far East that it is better to light a candle than to curse the darkness, meaning that even the little flicker of a candle is better than no light. So every one of us, no matter how new we are upon the Path of Spirituality, can contribute something towards the evolution of mankind by showing the light of our spirituality, so that those who attempt to follow our own examples may find their footsteps so guided by the illumination which our own conduct, and our own spirituality, can provide.

It is worth remembering that the so-called suicide gestures of the Buddhist monks who drench themselves in petrol and then ignite the fumes, are again obeying an old Buddhist dictum which is to the effect that it is better to extinguish the flame of life than to have the flame of the spirit sullied and debased. So the Buddhist monk or nun who burns to death as a human lamp believes that in so doing he or she is making a noble gesture of protest against evil tamperings with the rights of mankind to believe as one will and to worship as one will.

In writing my books, which are true books — all that I have written is true and is my own personal experience, but that is by the way — let me repeat that in writing my books, particularly in writing You — Forever and this book, I am using as my motto ‘I light a candle’ in the hope that even this feeble flicker may prove a help and guide to those who know not which way to turn.

LAW – LUẬT

Điều này được nhắc đến thường xuyên nhất với tên gọi Bát Chánh Đạo. Nó là quy tắc sống, một hệ thống các điều luật nhờ đó con người có thể sống theo “Nguyên Tắc Vàng” đó là đối xử với người khác như cách bạn muốn được đối xử. Nhờ tuân theo “Luật”, một người có thể đạt tới trạng thái giác ngộ của Đức Phật tương tự như cách một tín đồ Thiên Chúa giáo tuân thủ theo Mười điều răn có thể đạt được sự tiến bộ tâm linh.

Tất nhiên, cùng với Bát Chánh Đạo hay còn được gọi là “Luật”, còn có các quy luật khác như luật tự nhiên hay luật của bản thân sự sống. Những quy luật này không thể bị bỏ qua, bởi vì các luật tự nhiên quyết định thể chất của một người đàn ông hoặc đàn bà, và luật của sự sống quy định những điều mà chúng ta phải tuân theo để cơ thể vật lý‎‎ có thể được bảo tồn cho đến khi nhiệm vụ của nó trên trái đất được hoàn thành.

Thực tế là Luật pháp do con người tạo ra chỉ áp dụng cho con người. Luật pháp được viết để quản lý quần chúng, số đông những người mà nếu thiếu luật pháp thì không có thước đo và không có định hướng vì họ chưa đạt đến vị trí mà ở đó họ có thể sống theo các quy luật cao hơn. Chúng ta phải nhớ rằng khi đứng trước một Vị Hóa Thân tức là ta đang đứng trước một người không bị giới hạn bởi các luật của Trái đất, bởi vì vị ấy đã tiến bộ đến mức tuân thủ theo luật vũ trụ hay ngoài vũ trụ  rồi.

This is most frequently referred to as the Noble Eightfold Path. It is a complete code of living, a set of rules whereby people can live according to the Golden Rule of do as you would be done by. By following ‘The Law’ one can attain to a Buddhist state in much the same way as a Christian, following the Ten Commandments, can progress spiritually.

Naturally, as well as the Noble Eightfold Path, or ‘The Law’ which refers to it, there are other laws, the laws of nature, the laws of life itself. These cannot be disregarded, because the laws of nature determine what sort of body a man or a woman shall have, and the laws of life tell one that one has to follow certain rules that the physical body may continue until its task upon this Earth is accomplished.

It is a fact that all laws of Man are made for Man. Laws are made to govern the multitude, the mass of people who otherwise have no yardstick, no guidance, and have not yet attained to the position where they can live according to higher laws. One must remember that when one is dealing with an Avatar one here deals with a person who is not subject to the laws of the world, because he has progressed so that he can follow instead the laws of the universe, or of the universe beyond.

LAYA – LAYA YOGA

Kundalini, như chúng ta đã biết, còn được gọi là Con rắn ẩn dưới đáy cột sống, chờ đợi để được đánh thức, và có thể giúp cho một người phát triển nhận thức về lĩnh vực ngoại cảm.

Laya Yoga là một hệ thống Yoga tập trung vào việc “kích hoạt năng lượng Kundalini.” Nhiều Mật điển và các thần chú khác nhau được sử dụng để tăng rung động vật lý‎, và theo đó gây ra cho năng lượng Kundalini đang ngủ yên một cơn rung lắc mạnh khiến nó thức giấc.

Một lần nữa, xin cảnh báo rằng chúng ta không nên thử kích hoạt năng lượng Kundalini mà không thực sự biết mình đang làm gì. Việc kích hoạt Kundalini thiếu sự giám sát phù hợp có thể dẫn đến tình trạng mất trí, khiến nhiều điều khủng khiếp diễn ra trong tâm trí và nó cũng có thể đưa bạn ngay đến bệnh viện tâm thần, nhưng điều đáng sợ hơn nữa là bạn có thể làm nhiều điều kinh khủng trước khi được mang đến viện tâm thần.

Kích hoạt Kundalini cũng tức là kích hoạt chỉ số I.Q. Đó là vì, tại giai đoạn tiến hoá hiện tại, con người có chín phần là vô thức và chỉ duy nhất một phần là hữu thức, vì vậy khi kích hoạt năng lượng Kundalini con người có thể có thêm vài phần hữu thức, và nó cũng giống như cho một cậu bé điều khiển máy ném bom siêu thanh mới nhất đã được nạp đạn và sẵn sàng để cất cánh.

Với tư cách là một người đã biết, đã chứng kiến, đã đau khổ, và đã học rất nhiều, xin cân nhắc kĩ lưỡng cảnh báo của tôi: Đừng cố kích hoạt năng lượng Kundalini cho đến khi bạn biết chính xác những gì bạn đang làm, đến khi bạn có một Đạo sư tinh tường với tâm trí thuần khiết ở bên cạnh, người sẵn sàng giám sát và bảo vệ bạn khỏi bản ngã mới thức tỉnh của bạn. Con người vẫn còn khá nhiều cái ác ở bên trong, và nếu những phần này có thể thâu tóm năng lượng Kundalini thì rắc rối sẽ xảy đến.

The Kundalini, which as we have seen, is also called The Serpent Force, lies below the base of the spine ready to be raised, and to enable a person to flower into awareness of psychic matters.

 Laya Yoga is a system of Yoga which specialises in ‘the raising of the Kundalini.’ Various tantras and mantras are used in order to increase the physical vibrations, and thus to — as it were — give the sleeping Kundalini a hearty shake in order that it may be awakened.

Again, please consider this warning that one should not try to raise the Kundalini without absolute awareness of what one is doing. Raising the Kundalini without proper supervision can lead to insanity, it can lead to dreadful things happening inside the mind, it can lead one straight into a mental home ; but it is even worse than that, because one can do appalling things before being taken to the mental home.

To raise the Kundalini is to raise one’s I.Q. This is because, at the present stage of evolution, Man is nine-tenths subconscious and only one-tenth conscious, so in raising the Kundalini one can be a few more tenths conscious, and it is like putting a small boy at the controls of the latest supersonic jet bomber which is all ready loaded and ready to take off.

As one who knows, as one who has seen much, suffered much, and learned much, please carefully consider my warning : Do not try to raise the Kundalini until you know precisely what you are doing, and until you have a competent, pure-minded Guru beside you who is willing to supervise and protect you from your newly awakened self. People have quite a lot of bad in them still, and if the wrong part of one gets hold of the Kundalini then trouble is caused.

LEVITATION – KHINH CÔNG

Khinh công là một điều có thực, nó không phải là cái gì đó thuộc về Khoa học viễn tưởng hay sự mơ mộng hay bất cứ tên gọi nào mà bạn đặt cho nó; và nó cũng không phải là ‎‎giấc mơ viển vông của một người say rượu! Những người chưa từng nhìn thấy khí cầu sẽ không thể tin rằng một kết cấu khổng lồ như thế có thể bay và di chuyển trong không trung. Chẳng hạn, hãy thử nghĩ về cảm nhận của những người chưa từng thấy khí cầu, chưa bao giờ nghe về sự di chuyển trên không trung khi họ đột nhiên nhìn thấy khí cầu zeppelin hoặc một trong những  khí cầu Goodyear đang lướt trên bầu trời và đang ném xuống vài túi cát để có thể bay cao hơn. Họ sẽ không tin vào ‎‎mắt mình. Nhưng điều này cũng chỉ đơn giản như khinh công mà thôi.

Nhiều bộ lạc ở châu Phi đã không thể tin rằng những con tàu kim loại có thể đi trên mặt nước. Điều hiển nhiên đối với họ là một miếng kim loại sẽ chìm trong nước và vì vậy những người sống sâu trong đất liền không thể tin vào những con thuyền kim loại cho đến khi họ thực sự nhìn thấy chúng.

Chúng ta ‘những người văn minh’ biết khí cầu hoạt động như thế nào, chúng ta biết những con tàu kim loại nặng bề có thể nổi như thế nào, và vì vậy chúng ta cười nhạo những thổ dân ngu ngốc, những kẻ đã bỏ chạy vì hoảng sợ.

Thuật khinh công được thực hiện nhờ một phương pháp thở đặc biệt giúp nâng cao tần số rung động của các phân tử trong cơ thể, từ đó tạo thành một dạng phản trọng lực. Nếu đủ giỏi một người có thể điều khiển độ cao mà người đó đang bay. Nhưng nếu người đó không quá giỏi – hãy hy vọng rằng anh ta đã nói lời tạm biệt tới các bạn bè và người thân trước khi thực hành.

Ở phương Đông, tại các tu viện và các đền thờ, nơi những thứ kiểu này được dạy, tất cả mọi phép luyện tập đều trước hết được tiến hành trong nhà, trường hợp xấu nhất là người mới nhập môn bị cộc đầu vào trần nhà, và điều này chính ra lại giúp anh ta luyện tập siêng năng hơn.

Thuật khinh công không thể được thực hiện khi có sự chế giễu của người khác, bởi vì nó đòi hỏi sự tập trung và một hình thức thở đặc biệt. Dù sao đi nữa, tại sao bạn lại phải bay bằng khinh công và không thể mang theo hành lý khi mà bạn có thể đi bằng một hãng hàng không phù hợp và có một tiếp viên xinh đẹp hoặc không xinh lắm (tùy thuộc vào độ tuổi và giới tính của cô ấy!) nắm tay bạn khi bạn cảm thấy lo lắng?

Vài vị lạt ma, trước khi Cộng sản chiếm đóng Tây Tạng, có thể đi qua một khoảng cách xa với tốc độ nhanh không tưởng. Điều này là bởi họ có thể thi triển một dạng khinh công đơn giản để làm giảm cân nặng, giúp họ nhảy qua sáu mươi mét mỗi lần. Do đó, họ có thể bước đi với những sải chân năm mươi đến một một trăm hai mươi mét.

Trong một số trường hợp nhất định, một lạt ma đang ốm nặng có thể sử dụng thuật khinh công để nhấc người lên khỏi mặt đất giúp ông kịp thời đối phó với một tình huống khẩn cấp. Dĩ nhiên ông sẽ phải trả giá cho điều này sau đó, nhưng năng lượng có thể được trả lại dần dần sau khoảng một tuần.

Levitation is a very real thing indeed, it is not something out of Science Fantasy or Science Fiction or whatever you like to call it ; it is not the pipe-dream of a person who has had too much alcohol ! People who have never seen an airship of the gas-balloon type would be unable to believe that such a vast structure could rise into the air and move about. Consider, for instance, the impression upon people who have never seen an airship, who have never heard of air travel, if they were suddenly to see a zeppelin or one of the Goodyear blimps sailing across the sky, and perhaps throwing down a few bags of sand as ballast. They would not believe their own senses. Yet this is not so simple as levitation.

Many tribes in Africa were unable to believe that metal ships could float upon water. The obvious thing to them was that a piece of metal would sink in water, and so people of the interior could not believe in metal ships until they actually saw them.

We ‘enlightened beings’ know how gas balloons work, we know how heavy metal ships can float, and so we can smile superciliously at the ignorant natives who ran in fright.

Levitation is accomplished by a very special form of breathing which actually raises the frequency of the body’s molecular oscillations, so that it is able to induce a form of contra-gravity. If one is expert enough, one can control the height at which one floats. If one is not so expert — well, it is to be hoped that they said goodbye to their friends and relations before practicing.

In the East, in the great lamaseries and temples where such things are taught, all practices are first conducted indoors, so that the worst that can befall a novice is that he gets thumped on the head by the ceiling, and that often serves to teach him to study more assiduously.

Levitation cannot be done while there are scoffers gaping at one, because it demands concentration and a special form of breathing. Anyway, why should one go by levitation without one’s luggage when you can go by a suitable airline and have a pretty, or not so pretty, air hostess (depending upon one’s age and sex !) hold one’s hand when one feels nervous ?

Certain lamas, before the Communist invasion of Tibet, were able to cover long distances at fantastic speed. This is because they were able to do a minor form of levitation so that, their weight becoming appreciably less, they could leap perhaps fifty feet at one go. Thus, they progressed in fifty or a hundred-foot strides.

Under certain conditions a lama who is desperately ill can use a modified form of levitation to get himself off the ground in order that he may cope with an emergency. Of course he has to pay for it after, but the energy can then be paid back in small installments over a week or so.

LI – LỄ

Đây là một từ tiếng Trung có hai nghĩa.

Lễ một mặt có nghĩa là lễ nghi, hoặc tiêu chuẩn ứng xử – các nghi lễ mà người ta tiến hành để đưa tâm trí vào khuôn khổ nhằm hỗ trợ cho các niềm tin tôn giáo của một người.

Nó cũng có thể có ‎nghĩa là các luật lệ ứng xử, nên làm những gì, và không nên làm những gì (cho dù điều ấy hay ho như thế nào!)

Ý nghĩa thứ hai của Lễ được kết nối với lý lẽ và đôi khi được biết đến trong thế giới phương Tây như là ‘Chân lý bất diệt’. Tất nhiên, đây chỉ là một cách nói cao siêu để chỉ những sự thật vĩ đại, những sự thật vĩnh cửu, mà tất cả chúng ta phải học trước khi chúng ta có thể tiến tới những thứ cao hơn, cũng giống như việc chúng ta phải học luật giao thông trước khi có bằng và lái ô tô.

Lạ thay, từ Lễ cũng có ý nghĩa thứ ba khá trái ngược với việc sống tốt, trái ngược với sự đứng đắn. Thay vào đó, nó đề cao những lợi ích cá nhân.

Từ Lễ được bao gồm trong từ điển này bởi vì bạn sẽ bắt gặp từ này nếu bạn đang nghiên cứu những vấn đề huyền bí một cách nghiêm túc. Ví dụ như, Lý học Tống Minh là một dạng đặc biệt của việc học Lễ. Những người Á Đông với khuynh hướng phương Tây gọi nó là Tân Nho Học. Trừ phi bạn thực sự muốn  nghiên cứu sâu về những điều huyền bí và tìm hiểu nhiều lĩnh vực khác nhau, bạn mới cần phải nhớ từ này.

This is a Chinese word which has two meanings.

Li in one sense means ritual, or standard of conduct — the ceremonies that one uses in order to get one into the right frame of mind to help with one’s religious beliefs.

It can also mean rule of conduct, doing that which has to be done, and not doing that (no matter how enjoyable !) which should not be done.

The second meaning of Li is connected with the reason and that which is sometimes known in the Western world as ‘The Eternal Verities.’ This, of course, is just a highbrow way of saying the Great Truth, the Eternal Truths, which we all have to learn before we can progress to higher things, in much the same way as we have to learn the rules of the road before we can get a driving license and drive a car.

There is, curiously enough, a third set of meanings for Li which is quite the opposite of good living, quite the opposite of righteousness. It deals, instead, with selfish gain.

Li is included in this Dictionary because you will come across the word if you are studying occult matters seriously. As an example, Li Hsueh Chia is a special form of study of Li. Easterners with Western tendencies call it Neo-Confucianism. Unless you are going into occultism thoroughly and to cover a diverse field, you can forget about this word. 

LIBERATION – SỰ GIẢI THOÁT

Thuật ngữ phương Đông cho từ này là Moksha (Sự giải thoát), vì vậy xin hãy xem chi tiết từ Moksha, để hiểu rõ hơn ý nghĩa của sự giải thoát.

The Eastern term is Moksha, so it will be better to refer to that term, Moksha, for the meaning of liberation.

LILA – TRÒ CHƠI THIÊNG LIÊNG

Một vài hệ niềm tin phương Đông cho rằng Thượng đế, điều vĩ đại mà không ai có thể hoàn toàn hình dung và thấu hiểu đã tạo ra thế giới này cũng như tất cả các thế giới khác, và tất cả những gì trong phạm vi của những thế giới đó, như là những món đồ chơi, và một phần của Thượng đế nằm trong những con rối là con người, động vật, cây cối và khoáng sản. Vì vậy bản chất của Thượng đế có thể sống như tất cả sinh vật sống, thu thập trải nghiệm từ trải nghiệm của tất cả sinh vật.

Dưới hệ niềm tin này, người ta cho rằng thỉnh thoảng Thượng đế cũng cần một ai khác quan sát những gì đang diễn ra với một vài con rối khiếm khuyết của Ngài, những con vật bé nhỏ, những con người bé nhỏ, và xin nhắc lại rằng con người cũng vẫn chỉ là những con vật mà thôi.

Thượng đế, vì muốn tìm một người khác xem xét những gì đang diễn ra, sẽ yêu cầu một người đặc biệt, một Vị Hóa Thân (Avatar). Thường thì con người không thể nhìn thấy gỗ trong thân cây, và khán giả đứng ngoài nhìn thấy toàn bộ trò chơi trong khi người chơi thì quá bận rộn. Vì vậy Vị Hóa Thân xuất hiện như một khán giả để quan sát những gì mà người chơi khó có thể nhận ra.

Bạn hãy đọc chi tiết hơn về Vị Hóa Thân – Avatar – ở chương chữ A.

Lila cũng có nghĩa là tính tương đối, thứ bao gồm thời gian, không gian,.. Nói cách khác, nó liên quan đến những thứ trừu tượng hơn là những thứ cụ thể.

Some sects of Eastern belief are of the opinion that God, a great Being whom no one can fully visualise nor comprehend, created the world and all other worlds, and all that are within those worlds, as a plaything, and parts of God entered into the puppets who were the humans, the animals, the trees, and the minerals. So the essence of God thus could live as all living creatures, gaining experience from the experience of all creatures.

Under this belief God sometimes needs another person to see what is happening to some of His faulty puppets, some of His little animals, some of His little humans, and let us not forget that humans are still animals.

God, wanting another person to see what is happening, would call upon yet another special person, an Avatar. Often a person cannot see the wood for the trees, and it is well known that the onlooker sees most of the game because the player is too busy. So the Avatar comes as an onlooker to see what it is that the player finds difficulty in seeing.

You will find more about the Avatar under the letter A.

Lila also means that which is relative, that which consists of time, space, etc. In other words, that which deals more with the abstract than it does with the concrete.

Comments

comments