Chương Q – Trí Tuệ Người Xưa – Lobsang Rampa

QUALITIES – PHẨM CHẤT

Sẽ thật vô ích khi một người nộp đơn xin một công việc chuyên môn mà không có những năng lực cần thiết cho công việc đó. Bạn không thể xin làm một đầu bếp nếu chuyên môn của bạn là lặn biển sâu. Cũng như vậy, một người phải có những năng lực hoặc phẩm chất nhất định trước khi có thể đạt được sự tiến bộ trên Con đường tiến hóa.

Một trong những phẩm chất mà một người phải tu dưỡng đó là tính kiên định: kiên định trong mục đích, kiên định trong tính cách, và kiên định trong tinh thần.

Một người phải có những động cơ cần thiết để tạo động lực cho chính mình theo đuổi con đường khó khăn của việc làm đúng, nghĩ đúng, hành động đúng, và sống đúng. Nếu không có động lực, không có sự thúc đẩy không ngừng nghỉ thì người đó cũng giống như loài rau cỏ, dù tinh khiết đến mấy cũng không thể leo lên cao nhanh chóng được.

Chúng ta đã có hai phẩm chất: đầu tiên là sự kiên định, thứ hai là sự thúc đẩy. Phẩm chất thứ ba là tính kỷ luật. Một người không thể tiến bộ trừ khi người đó duy trì được tính kỷ luật trong cơ chế phức tạp là cơ thể con người. Người đó phải đảm bảo tính kỷ luật trong hành động và tâm linh, người đó phải có đức tin và sự hiểu biết rằng mình đang làm “điều đúng đắn”.

Làm tốt một việc nhỏ còn hơn là làm hời hợt cả nghìn việc. Một người nên hành động thay vì chỉ nói chuyện tầm phào; những cuộc nói chuyện vô ích chỉ thổi phồng bản ngã họ và khiến họ nhận định sai về ưu điểm và nhược điểm của chính mình.

It is useless for any person to apply for a specialised job without having the qualifications necessary for that job. You would not apply to be a cook if your specialty was deep-sea diving. In the same way one has to have certain qualifications or qualities before one can make progress on the upward Path of evolution.

Among the qualities one must cultivate are those of stability ; stability of purpose, stability of character, and stability of spirit.

One must have the necessary incentive to give one the drive to pursue the much harder path of doing right, thinking right, acting right, and being right. Without drive, without the necessary incentive of restlessness, one is like a vegetable, and no matter how pure the vegetable may be it still does not climb upwards very quickly.

We have had two qualities, first stability and second incentive. The third quality is order. Unless one can maintain order within that complicated mechanism which is the human body then one cannot make progress. One must have order in one’s acts and in one’s spirit, one must have the conviction and the knowledge that one is doing ‘the right thing.’

It is better to do one small thing well rather than to do a thousand things badly. One should act instead of idly talking, for useless talk inflates one’s ego and leads one to a false evaluation of one’s own virtues and vices.

QUERENT – TÍN CHỦ

Đây là từ chỉ “người đặt câu hỏi”, họ là người đưa ra câu hỏi mà dựa trên đó một số hình thức bói toán sẽ được thực hiện. Thầy bói có thể sử dụng quả cầu pha lê hoặc bài tarot, và đối tượng mà quả cầu pha lê hay bài tarot hướng đến được gọi là ”Tín chủ”.

Thái độ của tín chủ sẽ quyết định việc xem bói có thành công hay không. Nếu người tín chủ còn hoài nghi hoặc thẳng thừng không tin, hoặc nếu người tín chủ cung cấp thông tin sai lệch thì tiềm thức của họ sẽ bị ngăn cản để nhận ra sự thật.

Cần lưu ý rằng thầy bói không được lừa gạt người xem, mà phải thực lòng muốn giúp đỡ người xem. Cũng như vậy, người xem nên có thái độ khách quan, cần buông bỏ những cảm xúc và đặt sang một bên tất cả những nỗi sợ, hay sự ngượng ngùng, nếu không thái độ đó có thể tác động đến quả cầu pha lê hoặc lá bài tarot.

Ví dụ một phụ nữ trẻ đi bói bài tarot nhưng lại có nhiều điều muốn che giấu sẽ tạo ra một hàng rào tư tưởng vô hình khi quá khứ không hay của cô bị tiết lộ. Hàng rào này và những điều cô cố che giấu được tiết lộ cho người có nhãn thông, nhưng vấn đề vướng mắc mà người đi xem bói muốn giải đáp thì có thể bị che khuất.

Bài tarot hoặc quả cầu pha lê, nếu được sử dụng đúng, có thể giúp đỡ người đi xem bói, nhưng người đi xem bói cũng phải tự giúp đỡ bản thân.

This is ‘the Enquirer.’ One who enquires, one who asks a question, one upon whose behalf certain forms of divination are being practiced. One may be using the crystal or the tarot cards, and the person for whom one is using the crystal or the tarot cards is ‘the querent.’

The attitude of the querent determines whether the divination shall be successful or not. If the querent is skeptical or downright disbelieving, or if the querent gives false information, then that person’s sub-conscious is prevented from realising the truth.

It should be remarked that the person — the diviner, if you wish — is not trying to catch the querent, the diviner is trying to help. It follows that a querent should be impersonal, free from emotion, and should put aside all fears and all self-consciousness, otherwise the attitude may weigh against the cards or against the crystal.

If, as an example, a young woman with things to hide tries to get a tarot reading she may erect an invisible barrier of thought in case her unfortunate past will be revealed. The barrier and that which she would conceal is indeed revealed to the clairvoyant, but the matter about which the querent is querying may be obscured.

Tarot cards and crystals, capably handled, can help one, but one also has to help in one’s turn.

QUEST – TÌM KIẾM

Chúng ta đến Trái đất này để tìm kiếm kiến thức và sự thanh tẩy. Bằng cách trải qua khổ luyện (và chúng ta thực sự đã có nó!), những vẩn đục có thể được thanh tẩy khỏi tâm hồn chúng ta giống như cách mà các quặng kim loại được rèn và nung chảy trong lò để gạt bỏ xỉ bọt và gỉ sét.

Một Chân Ngã có thể có những ham muốn nhất định. Điều này giống với việc bạn mặc bộ quần áo bị dính một vết bẩn, bạn sẽ gửi bộ đồ đó ra tiệm giặt là. Tại đây, bộ đồ bị đối xử rất tệ (theo góc nhìn của nó), nó bị nhúng vào các dung dịch khác nhau, bị giũ, bị vò, sau đó bị ủi nóng, nhưng khi nó được trả lại, vết bẩn thường sẽ biến mất.

Chân Ngã gửi các mảnh chưa hoàn thiện của mình xuống Trái Đất với hi vọng rằng tại đây các khiếm khuyến của nó sẽ được hoàn thiện qua các thử thách khó khăn.

Cuộc tìm kiếm là công cuộc thanh lọc của Chân Ngã. Hoặc, nếu bạn thích thần thoại cổ, có thể gọi nó là cuộc tìm kiếm bộ Lông Cừu Vàng, thứ không hề có vẩn đục, thứ hoàn toàn trong sạch, tinh khiết và mang tính tâm linh.

We come to this Earth in quest of knowledge, in quest of purification. We come that by suffering (and we get that !) the dross may be purified from our soul in much the same way that ores are clapped in a furnace and melted so that dross and slag are set aside.

An Overself may have certain desires. It is much the same as you wearing a suit of clothes which has a spot of dirt, eventually you send that suit to the cleaners where — in its own opinion — it gets badly treated ; it is dipped in various solvents, knocked about, shaken out, and subjected to hot irons, but it comes back sometimes with the spot removed.

The Overself sends the messy bits of itself down to the Earth where, it is hoped, that by hardship the flaws will disappear.

Quest is the search for purification of the Overself. Or, if you like ancient mythology, the search for the Golden Fleece, that which has no impurities, that which was clean and pure and spiritual.

 

Comments

comments