Chương trình các lớp thiền định tại VMC

Chương trình các lớp thiền định miễn phí tại VMC

Cấp 1: Nhập môn thiền – 4 buổi

 • Giới thiệu và hướng dẫn thiền Anapanasati
 • Hoạt động của các luân xa trên cơ thể
 • Thời gian tối thiểu: 01 tháng

Cấp 2: Mở Trí

 • Thông tin đa chiều về thiền.
 • Sự chuyển hóa năng lượng của các luân xa
 • Thời gian tối thiểu: 02 tháng

Cấp 3: Mở Tâm

 • Sức mạnh của tình yêu thương trong việc tự hàn gắn.
 • Tư tưởng và cách sử dụng tư tưởng.
 • Thời gian tối thiểu: 03 tháng

Cấp 4: Chữa lành

 • Thiền và tự chữa lành, chữa cho trẻ nhỏ và người thân trong gia đình.
 • Thời gian tối thiểu: 06 tháng

Cao cấp

 • Ý nghĩa của các sự vật hiện tượng, 5 yếu tố cơ bản liên quan đến sức khỏe, cuộc sống

Chương trình cấp 1 gồm 4 buổi:

Buổi 1: Phương pháp thiền

 • Giới thiệu về phong trào thiền định trên thế giới
 • Hướng dẫn phương pháp thiền Anapanasati – Quan sát hơi thở
 • Sự cần thiết và lợi ích của thiền định
 • Thực hành thiền
 • Chia sẻ

Buổi 2: Các trung tâm năng lượng và cơ chế kiểm soát bệnh

 • Giới thiệu các luân xa trên cơ thể và chức năng của nó
 • Sự tương tác và chuyển hóa năng lượng
 • Thực hành thiền
 • Chia sẻ

Buổi 3: Năng lượng kim tự tháp

 • Sự xuất hiện của Kim tự tháp
 • Khám phá của Kim tự tháp Bosnia
 • Năng lượng Kim tự tháp và lợi ích
 • Luân xa và cấu trúc Kim tự tháp
 • Trao đổi và chia sẻ

Buổi 4: Tệ nạn mê tín dị đoan và ảnh hưởng năng lượng của nó

 • Thế nào là mê tín dị đoan
 • Thông linh bậc thấp và mê tín dị đoan
 • Chúng ta cần phải làm gì?
 • Thực hành thiền
 • Trao đổi và chia sẻ

Comments

comments