Chương YZ: Trí Tuệ Người Xưa – Lobsang Rampa

Y

YAMA – SỰ KIỂM SOÁT BẢN THÂN

Yama là sự kiểm soát bản thân. Nó ngụ ý rằng người ta cần phải giữ giới không nói dối, không trộm cắp, không tham lam, không dâm dục.

Nó cũng được biết đến như một trong Tám Chi của Raja Yoga (Yoga Hoàng Gia). Thực tế, nó là chi đầu tiên của Tám chi.

Yama is self-control. It indicates that one has abstention from telling lies, abstention from stealing, abstention from greed, and abstention from lustfulness.

It is also termed one of the Eight Limbs of Raja Yoga. It is, in fact, the first of the Eight Limbs.

YI – NGHĨA

Ý nghĩa thực sự của từ tiếng Trung này là sự chính trực. Tất cả chúng ta chắc chắn đều thích làm một số việc hơn nếu nó đi kèm theo một chút lợi lộc, nhưng Nghĩa tức là chúng ta nên làm mà không màng đến cái lợi.

The actual meaning of this Chinese word is righteousness. We would all, no doubt, prefer to do many things if there was some profit attached to it, but Yi is that which we should do without thought of profit.

YIN YANG – ÂM DƯƠNG

Đây là tổng lực của Vũ trụ. Âm là lực thụ động, mang tính nữ và tiêu cực, còn Dương là lực tích cực và mang tính kiên quyết.

Thật nực cười khi tranh cãi liệu Nam hay Nữ mới là giới quan trọng nhất, bởi vì chúng bổ sung cho nhau, đối nghịch nhau, hoàn toàn lệ thuộc vào nhau.

Chúng ta không thể có một cục pin trừ phi có một đầu âm và một đầu dương; chúng ta cũng không thể sử dụng cục pin mà chỉ có mỗi cực dương, điều đó là hoàn toàn không thể. Vì thế, nữ giới cũng quan trọng như nam giới, và nam giới cũng quan trọng không kém nữ giới. “Cuộc chiến giới tính” là một điều lố bịch cần được chấm dứt bằng việc lý giải về sự phụ thuộc lẫn nhau (của hai giới).

This is the whole force of the Universe. The Yin, which is passive and female and negative, and the male (the Yang) which is positive and continually assertive.

It is ridiculous to say which is the most important, the male or the female, they complement each other, they contrast with each other, they are absolutely dependent upon each other.

We cannot have a battery unless one end is negative and the other end is positive; we cannot use a battery which has a positive terminal only, it is an absolute impossibility. Thus, a woman is quite as important as a man, and a man is quite as important as a woman. The “battle of the sexes” is a ridiculous thing which should be ended by an explanation of the dependence of each upon the other.

YOGA

Ý nghĩa thực sự của từ này là sự đoàn tụ, hợp nhất, gắn bó với nhau. Đó là sự cộng hưởng, liên thông, kết hợp của một linh hồn đơn lẻ với Cội nguồn của mọi điều tốt lành.

Từ Yoga cũng được sử dụng để chỉ các phương pháp khác nhau mà nhờ đó những sự hợp nhất như vậy được cho là có thể diễn ra.

Cũng phải nói rõ rằng con người có thể đạt được tới cảnh giới hợp nhất này mà không cần phải biết cách; những kẻ tọc mạch, thăm dò, loay hoanh tìm bằng chứng về những điều không thể được chứng minh chỉ đang làm chậm tiến trình của chính họ, và chừng nào mà họ chưa có được một chút hiểu biết hoặc một chút tỉnh thức thì họ sẽ chẳng thể tiến xa.

The actual meaning of this word is union, or joining, or yoking together. It is the union, or linking, or joining of an individual soul with the Source of all Goodness.

It is also used (Yoga) to indicate various methods by which it is claimed such unions may be effected.

It must be made very clear that one can attain to such a state of union without knowing how; those who pry, and probe and fidget about, trying to obtain “proof” of that which cannot be proven are merely delaying their own path, and until they can get a little bit of sense, or a little bit of enlightenment, they will not make much progress.

YOGI

Một người luyện tập Yoga được biết đến như một Yogi hoặc Yogin, nếu là nữ thì được gọi là Yogini.

A person who practices Yoga is usually known as a Yogi or Yogin, but if it is a female, then the female version of Yogin is Yogini.

YU WU – HỮU VÔ

Một trạng thái của sự “tồn tại” và “không tồn tại”. Trạng thái tồn tại trong thế giới, ngoài thế giới, thuộc thế giới, và không thuộc thế giới.

A state of “being” and “non-being”. The state of being in the world, of the world, out of the world, and not of the world.

Z

ZEN- THIỀN

Đây là một dạng thức đặc biệt của “sự tĩnh lặng trong tâm trí”. Nó không phải là một tôn giáo, mà là một lối sống. Đây là phương pháp để đạt được sự giải thoát hoàn toàn khỏi bất cứ điều gì trong thế giới vật chất này.

Thiền phụ thuộc chủ yếu vào việc ngăn chặn dòng “Tâm tính” bằng sự trống rỗng trong biểu cảm, trống rỗng của ham muốn, và trống rỗng của ý niệm, để rồi sau đó con người có khả năng trải nghiệm và phát triển trực giác. Các thiền sinh hành thiền rất nhiều, và đạt được thành công khi dừng được việc lý luận.

Liên quan tới điều này, cần phải nói rằng một trong những trở ngại lớn nhất đối với con người là sự lý luận. Lý luận, và đặc biệt là lý luận sai lầm, ngăn cản con người nhận thức được Thực tại Đích thực.

Con người thường chế giễu trí tuệ của động vật, tuyên bố rằng động vật không có lý trí, và điều đó đúng. Động vật có trực giác, chúng có thể nhận thức được những điều mà thậm chí ngay cả một người lý luận giỏi nhất cũng không có được kết quả tương tự.

Toàn bộ mục đích của một số trường phái nghiên cứu Phương đông là kìm hãm, loại trừ, hoặc kiểm soát “lý trí” để bản chất thực sự của Chân ngã được bộc lộ và hưởng lợi. Nhưng điều đó không thể có được khi Con Người chỉ cặm cụi cày xới cho những tờ giấy được gọi là “tiền”, những thứ chỉ có tác dụng ở trên Trái đất. Một lần nữa – Con người chưa bao giờ, và sẽ không bao giờ thành công trong việc mang theo dù chỉ một xu hay một cắc vào cõi Tinh thần.

This is a particular form of “mental stillness”. It is not a religion, but a system of living. It is a method of attaining complete release from anything in this, the material world.

Zen depends chiefly on stopping the flow of “mentality” by blankness of expression, blankness of desires, and blankness of thoughts, so that one is then able to experience and develop intuition. Students of Zen meditate a lot, and success is achieved when reasoning is stopped.

In connection with this, it is worth mentioning that one of the biggest drawbacks to the human entity is reason. Reason, and particularly faulty reason, prevents one from perceiving the True Reality.

Humans often scoff at the intellect of animals, claiming that animals do not have reason, and that is correct. Animals have intuition, they have the ability to perceive a thing is so when not even the greatest reason-workers of humanity can get the same results.

The whole object of certain forms of Eastern study is to suppress, or destroy, or control “reason” to let the true nature of the Overself show through and profit. But that cannot be done while Man is striving and scrabbling in the dirt for a few bits of grubby paper called “money” which are of use merely upon the Earth. Again – Man has never yet, and never will succeed in taking even a single penny or a single farthing into the realms of Spirit.

Dịch và biên tập : VMC Việt Nam

 

 

 

 

Comments

comments