Cõi trời chân phúc – C.W. Leadbeater

Trong quyển sách nhỏ này, chúng tôi có ý định làm công việc khó hơn, là trình bày vài ý niệm về cõi cao kế tiếp – cõi trí hay thế giới thiên đàng (heaven world), trong văn chương Thông Thiên Học chúng ta gọi đó là Cõi Trời Chân Phúc (Devachan or Sukhavati). 

Tác giả Leadbeater giúp ta tìm hiểu rõ hơn về cõi chân phúc hay cõi thượng giới, những cư dân, đặc tính và sự tiến hóa tại đây

Tải sách Cõi trời chân phúc tại đây!

Comments

comments