Con đường của người đệ tử – Annie Besant

Mỗi linh hồn đều tiến hóa về phía trước qua từng kiếp sống, mỗi linh hồn đều có sự lựa chọn con đường tiến hóa cho riêng mình. Một trong những con đường tiến hóa mà tất cả các Chân sư đã lựa chọn đó là phụng sự thế gian. Cuốn sách “Con đường của người đệ tử” sẽ từng bước, từng bước một hướng dẫn cho những ai muốn bước vào con đường của các Chân sư. Cuốn sách này sẽ chia làm  2 giai đoạn

Đoạn đầu của cuốn sách này sẽ chỉ cho các bạn thấy bằng cách nào mà bạn có thể vừa sống cuộc đời của bạn theo thói quen, vừa tự chuẩn bị để tuần tự đi đến giai đoạn cao cả của sự tiến hóa, và bằng cách nào bạn có thể luyện tập dần dần để tiến hóa nhanh hơn.

Đoạn sau của cuốn sách sẽ đưa các bạn tới một giai đoạn khó khăn hơn rất nhiều đó là “Con đường nhập môn và Bốn bậc điểm đạo” . Để đọc và hiểu giai đoạn này bạn cần có sự mở lòng ra rất nhiều, bạn cần bỏ đi rất nhiều thứ giáo điều mà từ bé đến giờ đã được cài đặt vào bạn . Một cốc nước đã đầy thì không thể rót thêm được nữa và để có thể bước vào con đường điểm đạo thật sự này thì bạn cần rút bỏ hết cốc nước của bạn đi . Đây sẽ là những thứ hoàn toàn khác với những gì các bạn đã từng được nghe, được hướng dẫn bởi các tôn giáo khác nhau. Sự học hỏi này nó bắt buộc bạn phải bước qua giới hạn của sự hiểu biết thông thường, bởi nó đòi hỏi cả sự trải nghiệm, hãy bước qua từng bước tinh luyện của phần đầu cuốn sách rồi các bạn sẽ hiểu được toàn bộ phần sau cuốn sách sẽ đưa các bạn đến đâu.

Tải sách Con đường của người đệ tử : Tại đây

Xem thêm về tác giả và các tác phẩm khác của bà Annie Besant Tại đây

Comments

comments