Con đường lành bệnh – H.K Challoner

Việc chữa bệnh bằng những phương pháp khác y khoa thông thường hiện đang thịnh hành, nên tác phẩm The Path of Healing (xuất bản khoảng 1942) được trình bầy để giúp quý độc giả có thêm ý niệm về một trong các lối đó. Nay trong quyển The Path of Healing bà sẽ ghi lại ý tưởng của cùng vị Chân Sư về cách thực sự chữa lành bệnh. Ước mong những chỉ dẫn quý giá này sẽ giúp ích cho quý độc giả cùng gia đình về vấn đề sức khỏe, và soi sáng thêm cách sự sống diễn tiến.

Tải sách Con đường lành bệnh tại đây

Comments

comments