Đại Thỉnh Nguyện

ĐẠI THỈNH NGUYỆN

(THE GREAT INVOCATIONS)

The great invocations - Đại Thỉnh Nguyện

Khấn xin Quang Minh Lực đem giác ngộ cho muôn người.

Khấn xin Tinh Quân Hòa Bình trải rộng khắp muôn phương.

Mong cho thiện nhân nơi nơi đáp ứng bằng tinh thần hợp tác.

Mong cho chủ âm của mọi người nay là thứ dung.

Mong cho quyền năng đi kèm nỗ lực của Đấng Cao Thâm.

Mong cho như nguyện, giúp chúng con hoàn tất vai trò thế nhân

1935

********

 Khấn xin Tinh Quân Giải Thoát giáng trần.

Mong đến cứu độ cho vô vàn con dân.

Khấn xin Đấng Kỵ Mã Chốn Cao Thâm giáng thế,

Đến cõi này để hộ độ thế nhân,

Hỡi Đấng Đại Hùng, xin hãy giáng lâm.

Mong sao hồn nhân thế tỉnh thức trước Diệu Quang.

Mong sao thế gian có được chủ tâm kết đoàn.

Khấn xin thiên lệnh Đấng Chí Tôn được ban xuống:

Đã đến lúc kết thúc ưu phiền cho thế nhân!

Hỡi Đấng Đại Hùng, xin hãy giáng lâm.

Giờ phụng sự với Diệu Lực Cứu Độ nay đã đến,

Hỡi Đấng Đại Hùng, xin cho Diệu Lực lan toả khắp nhân gian.

Xin cho Linh Quang, Bác Ái, Diệu Lực,Tử Vong

Hoàn thành viên mãn mục tiêu của Đấng Tái Lâm.

Thiên Ý cứu độ ở nơi này,

Tình Thương phụng sự tràn đầy nơi kia.

Tích cực trợ giúp kẻ nào,

Tri ra Chân Lý ẩn tàng nơi đây,

Hỡi Đấng Đại Hùng xin hãy hiện ra,

Mong sao Ngài phối hợp cả ba,

Tạo dựng bức tường che chở bao la

Tà luật giờ đây đến ngày kết thúc.

1940

*******

 Từ điểm Linh Quang trong Thiên Trí.

Cầu xin Linh Quang tràn ngập trí người.

Cầu xin Linh Quang giáng xuống dương trần

Từ điểm Bác Ái trong Thiên Tâm,

Mong cho Bác Ái tràn ngập tâm người.

Mong sao Đấng Christ trở lại trần gian.

Từ trung tâm mà Thiên Ý được thấu triệt.

Xin Thiên Ý dắt dẫn tiểu chí con người,

Thiên Ý mà Chân Sư biết rõ và phụng hành.

Từ trung tâm mà chúng ta gọi là con người.

Mong Thiên Cơ Bác Ái và Linh Quang khởi động.

Và mong Thiên Cơ phong toả hết tà môn.

Cầu xin Linh Quang, Bác Ái và Quyền Năng phục hồi Thiên Cơ tại cõi trần.

1945

“Bài Khấn Nguyện trên không thuộc về bất cứ người hoặc phe nhóm nào, mà thuộc về toàn thể nhân loại. Vẻ đẹp và sức mạnh của khấn nguyện này nằm trong tính chất đơn giản của nó, trong đó có diễn đạt một vài chân lý chính yếu mà tất cả mọi người đều chấp nhận được một cách bình thường và một cách tự nhiên – đó là chân lý về sự hiện hữu từ đầu của một Đấng Thông Tuệ (Intelligence) mà chúng ta gán cho một danh xưng mơ hồ là Thượng Đế (God); đó là chân lý cho rằngđằng sau mọi vẻ bên ngoài, có một sức mạnh kích hoạt củavũ trụ là Tình Thương; một chân lý nữa cho rằng có mộtĐấng đã đến với thế gian, mà người theo Thiên Chúa Giáogọi là Đấng Christ, Ngài đã thể hiện Tình Thương đó sao chochúng ta đều có thể hiểu được; một chân lý nữa cho rằng cảTình Thương lẫn Sự Thông Tuệ đều là kết quả của điều đượcgọi là Thiên Ý (Will of God); và sau cùng một chân lý tự hiểnnhiên cho rằng Thiên Cơ (Divine Plan) có thể được thể hiệnchỉ qua chính nhân loại mà thôi”.

Alice A. Bailey

Comments

comments