Đăng Ký Tham Gia Lớp Thiền Cấp 2

Các bạn học viên khóa cơ bản các khóa K45, K46, K47, K48 tại Hà Nội thân mến,

VMC sẽ mở lớp cấp 2 cho các bạn đã tham gia đủ 4 buổi lớp thiền các khóa trên.
Vậy bạn nào thuộc diện trên, vui lòng điền form đăng ký theo link : https://forms.gle/E7zKyehSSYJmdGBA8
Trên cơ sở thông tin các bạn gửi, chúng tôi sẽ gửi thư mời đến các bạn.
Nếu bạn nào chưa tham gia đủ 4 buổi, vui lòng xem lịch lớp thiền cơ bản để tham gia bổ sung, chúng tôi sẽ mời bạn tham gia lớp cấp 2 tiếp theo.
Cám ơn các bạn!

Comments

comments