Đời sống sau cái chết – C.W. Leadbeater

Tác phẩm của ông Leadbeater hé lộ khía cạnh ẩn tàng của các sự vật và đời sống bên kia cửa tử. Trong quyển sách này chúng ta dần được khám phá những quan niệm mới về cuộc sống vô hình sau cái chết: có địa ngục không , thực sự nó là gì ? bạn bè người thân khuất đã khuất của ta thì sao họ ở đâu? các thiên thần hộ mệnh là ai?

Tải sách Đời sống sau cái chết tại đây

Comments

comments