Dolores Cannon

Dolores Cannon (Sinh ngày 15/4/1931 tại St Louis, Missouri) – Là bậc thầy thôi miên hồi quy ở Mỹ, có hơn 40 năm kinh nghiệm thôi miên hồi quy và khám phá những kiến thức huyền bí về lịch sử trái đất, lịch sử loài người.

là tác giả và sáng lập viên của nhà xuất bản “Ozark Mountain”, tác giả của 17 cuốn sách đã được dịch ra hơn 20 ngôn ngữ và là tác giả của phương pháp chữa bệnh tri liệu bằng “thôi miên hồi quy”. Dolores Cannon viết rất nhiều sách dựa trên những bản ghi chép từ hàng ngàn ca trị liệu của bà.

Một số tác phẩm của tác giả :

Ba làn sóng tình nguyện viên và Trái Đất mới Tải về tại đây
Conversations With Nostradamus Tải về tại đây
Jesus and the Essenes Tải về tại đây
Keepers of the Garden Tải về tại đây
Legacy from the Stars Tải về tại đây
The Convoluted Universe Book Tải về tại đây
The Custodians Tải về tại đây
They Walked with Jesus Tải về tại đây
Legend of Starcrash Tải về tại đây
The Convoluted Universe Tải về tại đây

Comments

comments