Drunvalo Melchizedek

Drunvalo Melchizedek (18/1/1941) tại Alameda, California tên thật là Bernard Donald Perona. Bố là Charles Perona và mẹ là Minnie Ashton. Ông đổi tên hợp pháp vào năm 1991, nhưng từ năm 1972 đã được giới thiệu biết đến là Melchizedek. Ông được biết đến như ngà huyền bí học. Tác giả của 4 cuốn sách và vài trường dạy về Kỷ nguyên mới.

Hiện nay ông sống ở Sedona, Arizona với vợ là Claudette. họ kết hôn năm 1994

Một số tác phẩm của tác giả :

Living in the Heart Tải về tại đây
The Merkaba Meditation Tải về tại đây

Comments

comments