Giảng lý Dưới chân thầy – Annie Besant

Giảng lý dưới chân thầy là quyển sách sưu tập những bài bình giảng của Ông C. W. Leadbeater và bà Annie Besant về ba quyển Dưới Chân Chân Thầy-J. Krishnamurti, Tiếng Nói Vô Thinh-H.P. Balavastky và Ánh Sáng Trên Đường Đạo-Annie Besant. 

Quyển Ánh Sáng Trên Đường Đạo liên hệ đến bậc Điểm Đạo của Đức Văn Minh Đại Đế (Mahachohan). Quyển Tiếng Nói Vô Thinh dẫn chúng ta đến bậc Điểm Đạo của vị La hán  (Arhat). Quyển Dưới Chân Thầy đặc biệt nói về sự Điểm Đạo lần thứ nhứt. 

Những quyển sách này chứa đựng những điều vô cùng hữu ích cho con đường đạo, kinh nghiệm và con đường của người đệ tử. Tuy nhiên có quá nhiều nghĩa chồng chất lên nhau , nhiều điều gửi gắm thâm sâu mà người bắt đầu khó có thể hiểu chính xác. 

Trong quyển sách này chúng ta sẽ được mở rộng hiểu biết của mình, lý giải về những điều cần thiết để được thâu nhận vào đường Đạo, những phẩm chất cần thiết, những chướng ngại mọi người hay gặp trên con đường đạo, những hướng dẫn cần thiết để mỗi người có thể rèn luyện để vượt qua 

(Trích đoạn sách)

Người chưa hiểu biết tưởng mình là cao cả, mình làm được những việc lớn lao. Người khôn ngoan biết rằng chỉ có Trời là cao cả và việc lành nào cũng do Trời làm ra .

  1. B. Ở đây quyển Thánh Ca Gita đã hiến cho chúng ta một bài học quan  trọng: Tất cả chúng ta đều là nhân viên của một ý chí duy nhất. Mọi công nghiệp đều do tập thể hoàn thành chứ không phải riêng những phần tử. Và cái hay hơn hết mà mọi  người trong chúng ta có thể làm được là trở nên một cơ quan hữu ích để cho sự hoạt động duy nhất và thiêng liêng sử dụng. Sự khoe  khoang của chúng ta cũng phi lý như sự kiêu căng của một trong những ngón tay của chúng ta vậy. Bạn hãy trở thành những cơ  quan lành mạnh của Thiên ý. Rồi bạn sẽ thấy Đấng Tạo Hóa Duy nhất dùng bạn, vì bạn là công cụ thích hợp cho công việc của Ngài.

Bây giờ chúng ta trở lại chỗ khởi điểm. Sự hiểu biết Chân  Ngã như  chúng ta đã hiểu biết, xóa bỏ được mọi sự sợ hãi; bây giờ đây chúng ta thấy rằng  nó cũng  hủy diệt  mọi sự kiêu căng. Đó là  lý căn bản. Chúng ta nên nhận thấy rằng những thực trạng phức tạp này đều đưa chúng ta đến một chân lý duy nhất, một sự sống duy nhất  đang hiện lờ mờ trong vạn vật.

  1. W. L.  Đức Thượng  Đế ở trong mỗi người. Tất cả những  gì nhân từ hay cao cả biểu hiện trong con người là ánh sáng vẫn có của Thượng Đế chiếu nơi y. Tất cả những gì chúng ta thực hiện, chính là Ngài thực hiện xuyên qua chúng ta. Điều này dường như kỳ dị và bạn có thể nói hình như nó hủy diệt cái cảm giác về cá tính. Nhưng đó chỉ là tại cái óc xác thịt của chúng ta không nhận thức nổi sự tương quan đích thực ấy. Không phải vô lý mà người Công Giáo thời trung cổ đã nói: “Sự vinh quang thuộc về Chúa Trời”. Một người trong chúng ta kiêu hãnh về một hành vi nào đó, cũng như chúng ta chơi dương cầm, một trong mấy ngón tay chúng ta nói  rằng: “Tôi đánh điệu này hay quá! Chính nhờ tôi mà điệu nhạc trở nên tuyệt diệu”. Thật ra mỗi ngón tay đều làm phận sự của nó, không phải theo ý chí cá nhân, mà như là những công cụ  của bộ óc. Tất cả chúng ta là những ngón tay của bàn tay Ngài, là những biểu hiện uy lực của Ngài. Tôi biết rất rõ ràng rằng chúng ta không  thể hiểu trọn vẹn về vấn đề này, nhưng nếu chúng ta càng phát triển tâm thức cao siêu bao nhiêu, chúng ta càng cảm thấy nó sâu xa bấy nhiêu và đôi khi, trong lúc tham thiền hoặc trong vài lúc phấn khởi tột độ, chúng ta tiếp xúc được với cái Nhất Thể này trong giây lát.

Tải sách Giảng lý Dưới chân thầy – Annie Besant

Xem thêm về tác giả và các tác phẩm khác của bà Annie Besant  

Comments

comments