Giới thiệu

Trên thế gian này chỉ có hai hạng người: hạng hiểu biết và hạng không hiểu biết; và chính sự hiểu biết này mới là điều đáng kể; Tôn giáo và chủng tộc của một người không phải là điều quan trọng; điều thật sự quan trọng chính là sự hiểu biết này…

Thế nên, những người đã hiểu biết sẽ thuận theo lẽ Trời, quyết tâm làm lành lánh dữ, phục vụ cho sự tiến hóa chứ không phải vì ích kỷ.

Những người hiểu biết và thuận theo lẽ Trời hợp nhất với nhau, dù là người Ấn Giáo, Phật Giáo, Thiên Chúa Giáo hay Hồi Giáo, dù họ là người Ấn Độ hay người Anh, người Trung Hoa hay người Nga cũng vậy.

Những người thuận theo lẽ Trời biết tại sao mình thuận theo như vậy và mình phải làm gì, và sẽ cố gắng thi hành nó. Còn những người khác thì không biết họ phải làm gì, và vì thế họ thường hành động rồ dại. Họ cố tìm những con đường mà họ nghĩ rằng sẽ đem hạnh phúc cho chính mình chứ không hiểu rằng Tất cả chỉ là Một.

Trích Dưới Chân Thầy – Krisnamuti

Chela – Thành viên của Phong trào Khoa học Tâm thức kim tự tháp tại Hà Nội – PSSM (Pyramid Spiritual Science Movement), thành viên của Viên thuốc Tâm Linh – Ấn Độ (Spiritual Tablets). Chela không thuộc một tổ chức tôn giáo nào, mà là một gia đình cùng nhau bền chí học hỏi, để mở mang trí tuệ, tăng cường sức khỏe và nhờ đó giúp đỡ được nhiều người.

Liên hệ:

  • Điện thoại: Khánh: 091.337.5358 – Hiếu: 094 5353 298
  • Email: chelaofguru@gmail.com hoặc emilgroup.net@gmail.com

Lịch sinh hoạt:

  • Thiền nhóm hàng tuần vào 11h thứ Bảy
  • Thiền trăng vào rằm các tháng từ 11h đến qua 12h30.
  • Sinh hoạt chia sẻ vào Thứ bảy cuối cùng các tháng.