H.K Challoner

MRS JANET MELANIE AILSA MILLS

H.K.Challoner (Janet Victoria Ailsa Mills 1894-1987) người Anh, viết nhiều tác phẩm về đời sống tâm linh, đặc biệt quyển Regents of the Seven Spheres nói về các thiên thần.

 

 

 

 

 

Một số tác phẩm của tác giả H.K. Challoner :

Vòng tái sinh Tải sách tại đây
Con đường lành bệnh Tải sách tại đây

Comments

comments