Hành trình cuộc đời của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni (Phần 2)

Đức Phật về lại quê nhà, thấy con khất thực ngoài đường, vua Tịnh Phạn bất nhẫn, chạy đến trách hờn.
Đức Phật về lại quê nhà, thấy con khất thực ngoài đường, vua Tịnh Phạn bất nhẫn, chạy đến trách hờn.
Yasodhara (Da Du Đà La) chỉ Rahula (La Hầu La), vị sa môn tướng hảo quang minh đi đầu, chính là cha của chú.
Yasodhara (Da Du Đà La) chỉ Rahula (La Hầu La), vị sa môn tướng hảo quang minh đi đầu, chính là cha của chú.
Yasodhara gặp lại Phật, sau bảy năm dài xa cách
Yasodhara gặp lại Phật, sau bảy năm dài xa cách
Đức Phật dạy tôn giả Sariputta xuất gia sa di cho Rahula.
Đức Phật dạy tôn giả Sariputta xuất gia sa di cho Rahula.
Đức Phật độ Upali, người thợ hớt tóc và sáu hoàng tử dòng họ Thích Ca.
Đức Phật độ Upali, người thợ hớt tóc và sáu hoàng tử dòng họ Thích Ca.
Cư sĩ Anatha Hindka trải vàng mua đất của thái tử Jeta để xây kì viên tịnh xá cúng phật và tăng chúng.
Cư sĩ Anatha Hindka trải vàng mua đất của thái tử Jeta để xây kì viên tịnh xá cúng phật và tăng chúng.
Đức phật giải quyết tranh chấp giữa hai vương quốc Sakya và Koliya (Quê nội và quê ngoại của Đức Phật).
Đức phật giải quyết tranh chấp giữa hai vương quốc Sakya và Koliya (Quê nội và quê ngoại của Đức Phật).
Ngoại đạo Saccaka nổi tiếng là biện tài vô ngại, đến tranh luận với Phật về pháp vô ngã. Cuối cùng, ông xấu hổ và chấp nhận thua cuộc.
Ngoại đạo Saccaka nổi tiếng là biện tài vô ngại, đến tranh luận với Phật về pháp vô ngã. Cuối cùng, ông xấu hổ và chấp nhận thua cuộc.
Tôn giả Pindola Bharadvala dùng thần thông lấy chiếc bát treo trên ngọn sào. Đức Phật quở trách và chế giới cấm dùng thần thông.
Tôn giả Pindola Bharadvala dùng thần thông lấy chiếc bát treo trên ngọn sào. Đức Phật quở trách và chế giới cấm dùng thần thông.
Vương tử Bodhira Jakumara vì cầu con, trải thảm quí mời Phật và chư tăng bước đi. Đức Phật không chấp nhận vì biết được ước nguyện này không hề thành tựu vì nghiệp quá khứ.
Vương tử Bodhira Jakumara vì cầu con, trải thảm quí mời Phật và chư tăng bước đi. Đức Phật không chấp nhận vì biết được ước nguyện này không hề thành tựu vì nghiệp quá khứ.
Vợ chồng Bà Là Môn Magadhiya muốn gả cô con gái yêu quý của mình cho Đức Phật. Đức Phật khai thị, cả hai vợ chồng đều chứng quả nhập lưu.
Vợ chồng Bà Là Môn Magadhiya muốn gả cô con gái yêu quý của mình cho Đức Phật. Đức Phật khai thị, cả hai vợ chồng đều chứng quả nhập lưu.
Hoàng phi Magandhiya căm hận Phật, thuê người chửi mắng ngài, trong lúc ngài đi khất thực.
Hoàng phi Magandhiya căm hận Phật, thuê người chửi mắng ngài, trong lúc ngài đi khất thực.
Ngoại đạo giết nàng Sundari, vu oan cho Đức Phật và tăng đoàn, nhằm hạ uy tín của Ngài.
Ngoại đạo giết nàng Sundari, vu oan cho Đức Phật và tăng đoàn, nhằm hạ uy tín của Ngài.
Bị ngoại đạo mua chuộc, nàng Cincna giả mang thai đến hội chúng vu cáo Đức Phật. Việc bại lộ, nàng xấu hổ bỏ đi. Sau đó, nàng chết vì đất sụp.
Bị ngoại đạo mua chuộc, nàng Cincna giả mang thai đến hội chúng vu cáo Đức Phật. Việc bại lộ, nàng xấu hổ bỏ đi. Sau đó, nàng chết vì đất sụp.
Dạ xoa Alavaka đối xử với Đức Phật bằng thái độ trịch thượng. Đức Phật thu phục dạ xoa bằng sự nghiêm từ và giảng dạy giáo pháp vi diệu.
Dạ xoa Alavaka đối xử với Đức Phật bằng thái độ trịch thượng. Đức Phật thu phục dạ xoa bằng sự nghiêm từ và giảng dạy giáo pháp vi diệu.
Ngoại đạo suppiya theo sau tăng đoàn, dùng nhiều lời phỉ báng, trong khi đệ tử ông ta là Bramhmadatta lại tán thán hết lời.
Ngoại đạo suppiya theo sau tăng đoàn, dùng nhiều lời phỉ báng, trong khi đệ tử ông ta là Bramhmadatta lại tán thán hết lời.
Đức Phật cảm hóa Angulilama kẻ cuồng sát giết người lấy ngón tay kết thành chuỗi. Sau đó vị này xuất gia tu tập và trở thành thánh tăng
Đức Phật cảm hóa Angulilama kẻ cuồng sát giết người lấy ngón tay kết thành chuỗi. Sau đó vị này xuất gia tu tập và trở thành thánh tăng
ASIBANDHAKAPUTTA hỏi Đức Phật về việc cầu nguyện cho người chết. Đức Phật nói rằng tất cả chúng sinh khi chết sẽ theo nghiệp đã tạo trước đó
ASIBANDHAKAPUTTA hỏi Đức Phật về việc cầu nguyện cho người chết. Đức Phật nói rằng tất cả chúng sinh khi chết sẽ theo nghiệp đã tạo trước đó
PUKAUSATI vua xứ GANDHARA giác ngộ từ ba câu pháp của Phật bèn quyết chí xuất gia. Quần thần đưa tiễn nhưng vua không đồng ý.
PUKAUSATI vua xứ GANDHARA giác ngộ từ ba câu pháp của Phật bèn quyết chí xuất gia. Quần thần đưa tiễn nhưng vua không đồng ý.
Bà là môn BHARADVALA lạt mạ Đức Phật, Đức Phật nói ai mắng chửi người không phẫn nộ thì chính mình sẽ nhận tất cả. Bà La Môn tỉnh ngộ xin quy y tam bảo.
Bà là môn BHARADVALA lạt mạ Đức Phật, Đức Phật nói ai mắng chửi người không phẫn nộ thì chính mình sẽ nhận tất cả. Bà La Môn tỉnh ngộ xin quy y tam bảo.
Nữ thiện tín KHUTTARA hối hận vì đã không mua hoa với tất cả số tiền của mình để dâng cúng Phật.
Nữ thiện tín KHUTTARA hối hận vì đã không mua hoa với tất cả số tiền của mình để dâng cúng Phật.
Thấy Đức Phật khất thực, Bà La Môn Kasibharadvaja hỏi Phật về việc tự cày cấy nuôi thân, Đức Phật dạy ông ta về cách cày ruộng qua sự tu tập của mình.
Thấy Đức Phật khất thực, Bà La Môn Kasibharadvaja hỏi Phật về việc tự cày cấy nuôi thân, Đức Phật dạy ông ta về cách cày ruộng qua sự tu tập của mình.
Tôn giả A Nan tha thiết khẩn cầu Đức Phật cho phép di mẫu của mình được xuất gia tu tập.
Tôn giả A Nan tha thiết khẩn cầu Đức Phật cho phép di mẫu của mình được xuất gia tu tập.
Trong trận thiên tai, nàng Patacara đã mất hết người thân, trở nên điên loạn. May thay cô lạc bước đến tịnh xá được Phật khai thị giúp nàng giác ngộ.
Trong trận thiên tai, nàng Patacara đã mất hết người thân, trở nên điên loạn. May thay cô lạc bước đến tịnh xá được Phật khai thị giúp nàng giác ngộ.
Kisa gotami đến tha thiết khẩn cầu Đức Phật cứu đứa con duy nhất vừa chết của mình. Đức Phật khai ngộ, hiểu được sinh tử là lẽ tự tất nhiên của sự sống.
Kisa gotami đến tha thiết khẩn cầu Đức Phật cứu đứa con duy nhất vừa chết của mình. Đức Phật khai ngộ, hiểu được sinh tử là lẽ tự tất nhiên của sự sống.
Sunita thuộc giai cấp chiên đà la được Phật cho phép xuất gia. Sự kiện này làm chấn động cả xã hội vốn kì thị giai cấp thời bấy giờ.
Sunita thuộc giai cấp chiên đà la được Phật cho phép xuất gia. Sự kiện này làm chấn động cả xã hội vốn kì thị giai cấp thời bấy giờ.
Thiếu nữ Prakaritu thuộc giai cấp chiên đà la cúng dường nước uống cho tôn giả A Nan và được tôn giả giảng pháp về sự không phân biệt giai cấp.
Thiếu nữ Prakaritu thuộc giai cấp chiên đà la cúng dường nước uống cho tôn giả A Nan và được tôn giả giảng pháp về sự không phân biệt giai cấp.
Do cảm đức Ngài, thiếu nữ sinh tâm luyến ái tôn giả A Nan. Đức Phật bèn thuyết pháp khai ngộ, giúp cô bỏ tâm ái nhiễm.
Do cảm đức Ngài, thiếu nữ sinh tâm luyến ái tôn giả A Nan. Đức Phật bèn thuyết pháp khai ngộ, giúp cô bỏ tâm ái nhiễm.

Comments

comments